Liene barnehage

Kontaktinformasjon Liene barnehage
Besøksadresse Baksidevegen 382, 2647 Sør-Fron
Postadresse Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron
Toppen 957 83 035
Kroken 957 83 080
Svingen 415 48 156
Snippen 991 51 962
Plassen 415 49 618
Styrer 977 19 441

 

Litt om oss

Liene barnehage er ein kommunal barnehage med fem avdelinger, Kroken, Toppen, Svingen, Plassen og Snippen. På Korken dette året er det barn fødd i 2016, på Toppen er det barn fødd i 2017 og 2018, på Svingen er det barn fødd i 2018 og 2019 og på Plassen og Snippen er det barn fødd i 2019, 2020 og 2021. 

Barnehagen vår har eit stort, flott uteområde med moglegheit for variert leik. I tillegg til at kvar avdeling disponerer eigne rom har vi gymsal, sløydsal og fleire grupperom som er felles.

Barnehagen har ope måndag til fredag frå kl. 6.45 til kl. 16.30. Vi har felles frukost på kvar avdeling frå kl. 8.00, lunsj mellom kl. 11.00 og 11.30 og ettermiddagsmat mellom kl. 14.00 og 14.30. Vi har varm lunsj ein dag i veka og brød/knekkebrød og frukt til ettermiddagsmat.  

Satsningsområdet vårt er Sør-Fronsdiamanten. Overordna mål for skule og barnehage i Sør-Fron er at alle skal få ut sitt potensiale. Vi vil ha barn som medverker, som er motivert og som ser moglegheiter. Vi vil ha barn som har heimstadstoltheit og har trua på ein framtid i Sør-Fron. Det er laga ein felles pedagogisk grunnmur for barnehage og skule. Noko av det viktigaste barnehagen skal jobbe med er og utruste barn med sosial kompetanse og personlege eigenskaper som kan hjelpe dei med eiga livsmestring i kvardagen og i framtida. Sør-Fronsdiamanten er felles for oppvekst og skal gå som ein raud tråd gjennom barnehage, barneskule og ungdomskule. Du kan lese meir om dette i årsplanen vår som du finn under planverk til høgre på sida.

Mette Gjefsen er styrar i Liene barnehage.

Kva er viktig for oss

Omsorg, leik, læring og danning ligg til grunn for alt arbeidet vi gjer i barnehagen. Det er også utgangspunktet for utarbeidinga av vårt pedagogiske grunnsyn. Trykk på lenken under for å se plakat av pedagogisk grunnsyn.

Pedagogisk grunnsyn for Liene barnehage (JPG, 418 kB)

Avdelinger

Kroken

På avdeling Kroken jobbar Linda Jacklin Haugen (pedagogisk leiar), Mette Skogen (pedagogisk leiar), Elisabeth Bredeveien (barne- og ungdomsarbeider), Kjersti Ringen (barnepleiar), Gudrun Frithjofsen (barne- og ungdomsarbeider) og Jolanta Stoskiene (barnehagemedarbeider). 

Toppen

På avdeling Toppen jobbar Karoline Kluften (pedagogisk leiar), Linda Jacklin Haugen (pedagogisk leiar),  Aud Ingrid Ruud (barne- og ungdomsarbeider) og Gudrun Frithjofsen (barne- og ungdomsarbeider). 

Svingen

På avdeling Svingen jobbar Mona C. Baukhol (pedagogisk leiar), Hilde Rønshaugen (pedagogisk leiar), Anita Abel Opsahl (barne- og ungdomsarbeider), Anita Bredeveien (barnepleiar) og Marit Nyhus (barnehagemedarbeider). 

Snippen 

På Snippen jobbar Gunn Tove Lunde (pedagogisk leiar), Eli Strømstad (pedagogisk leiar), Sadika Konjhodzic (barnehagemedarbeider) og Jane Helland Brubak (barnehagemedarbeider).

Plassen

På Plassen jobbar Silje Elvsrud (pedagogisk leiar), Martine Bruvang (pedagogisk leiar), Linn C.L Bjørkhaug (barnehagelærar), Eli Strømstad (barnehagelærar), Åse Nordølum (pedagogisk leiar), Karin Jansen barnepleiar) og Monica Haverstadløkken (barne- og ungdomsarbeider).