Liene barnehage

Kontaktinformasjon Liene barnehage
Besøksadresse Baksidevegen 382, 2647 Sør-Fron
Postadresse Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron
Toppen 95 78 30 35
Kroken 95 78 30 80
Svingen 41 54 81 56
Snippen 99 15 19 62
Plassen 41 54 96 18
Styrer 61 29 93 30 / 97 71 94 41

 

Litt om oss

Liene barnehage er ein kommunal femavdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år. Avdelingene heiter Kroken, Toppen, Svingen, Snippen og Plassen. I år går 3, 4 og 5 åringar på  Toppen og Kroken. På Snippen og Plassen går det 1- og 2-åringar og på Svingen er det 2- og 3-åringer.

Barnehagen vår har eit stort, flott uteområde med moglegheiter for variert leik. I tillegg til at kvar avdeling disponerer eigne rom har vi gymsal, sløydsal og fleire grupperom som er felles.

Barnehagen har ope måndag til fredag frå kl. 6.45 til kl. 16.30. Vi har felles frukost på kvar avdeling frå kl. 8.00 til kl. 8.45, lunsj mellom kl. 11.00 og 12.00 og ettermiddagsmat mellom kl. 14.00 og 15.00. Vi har varm lunsj minst ein dag i veka og brød/knekkebrød og frukt til ettermiddagsmat.  

Satsingsområda våre dette året er barn sin trivsel og vaksne sitt ansvar for å førebygge mobbing og språk/leselyst. Dette kan du lese meir om i årsplanen vår som du finn under planverk til høgre på sida.

Mette Gjefsen er styrar i Liene barnehage.

Kva er viktig for oss

Omsorg, leik, læring og danning ligg til grunn for alt arbeidet vi gjer i barnehagen. Det er også utgangspunktet for utarbeidinga av vårt pedagogiske grunnsyn. Trykk på lenken under for å se plakat av pedagogisk grunnsyn.

Pedagogisk grunnsyn for Liene barnehage (JPG, 418 kB)

Avdelinger

Kroken

På avdeling Kroken jobbar Mona Baukhol (pedagogisk leiar), Mette Skogen (pedagogisk leiar), Barbro Kvernes (pedagogisk leder), Eldri Solbakken (barne- og ungdomsarbeider), Elisabeth Bredeveien (barne- og ungdomsarbeider) og Eli Strømstad.

Toppen

På avdeling Toppen jobbar Linda Jacklin Haugen (pedagogisk leiar), Karoline Kluften (pedagogisk leiar), Marit Nyhus (assistent), Kjersti Ringen (barne- og ungdomsarbeider) og Pia Forberg.

Svingen

På avdeling Svingen jobbar Åse Nordølum (pedagogisk leiar), Mette Gjefsen (pedagogisk leiar), Aud Ingrid Ruud (barne- og ungdomsarbeider), Jorunn Bjørkli (assistent), Anita Abel Opsahl (barne- og ungdomsarbeider) og Nina Solli (barne- og ungdomsarbeiderlærling).

Snippen 

På Snippen jobbar Gunn Tove Lunde (pedagogisk leiar), Hilde Rønshaugen (pedagogisk leiar), Sadika Konjhodzic (assistent) og Anita Bredeveien (barnepleier).

Plassen

På Plassen jobbar Linn Cathrin Bjørkhaug (pedagogisk leiar), Nina Lindberg (pedagogisk leiar), Martine Bruvang, Karin Jansen (barne- og ungdomsarbeider) og Gudrun Fritjofsen (barne- og ungdomsarbeider).