Liene barnehage

Kontaktinformasjon Liene barnehage
BesøksadresseBaksidevegen 382, 2647 Sør-Fron
PostadresseSør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron
Toppen95 78 30 35
Kroken95 78 30 80
Svingen41 54 81 56
Snippen99 15 19 62
Plassen41 54 96 18
Styrer61 29 93 30 / 90 87 68 22

 

 

Brannvernveke 1 dscn1613.jpg dscn4588.jpg dscn4588.jpg dscn4600.jpg dscn4679.jpg dscn4679.jpg dscn4691.jpg DSCN7973.JPG Liene barnehage p8220057.jpg p8280059.jpg Sauer Steinmaling 1 Steinmaling 2 Steinmaling 3 Sykkelhjelmer fra saniteten Tunnel Turn Utelek

 

Litt om oss

Liene barnehage er ein kommunal femavdelingsbarnehage for barn i alderen 0-6 år. Avdelingene heiter , Kroken, Toppen, Svingen,Snippen og Plassen. I år går 3, 4 og 5 åringar på  Toppen og Kroken. På Snippen og Plassen går det 1- og 2-åringar og på Svingen er det 2- og 3-åringer.

Barnehagen vår har eit stort, flott uteområde med moglegheiter for variert leik. I tillegg til at kvar avdeling disponerer eigne rom har vi gymsal, sløydsal og fleire grupperom som er felles.

Barnehagen har ope måndag til fredag frå kl. 6.45 til kl. 16.30. Vi har felles frukost på kvar avdeling frå kl. 8.00 til kl. 8.45, lunsj mellom kl. 11.00 og 12.00 og ettermiddagsmat mellom kl. 14.00 og 15.00. Vi har varm lunsj minst ein dag i veka og brød/knekkebrød og frukt til ettermiddagsmat.  

Satsingsområda våre dette året er barn sin trivsel og vaksne sitt ansvar for å førebygge mobbing og språk/leselyst. Dette kan du lese meir om i årsplanen vår som du finn under planverk til høgre på sida.

Cathrine Søberg er styrar i Liene barnehage.

 

Kva er viktig for oss

 

Omsorg, leik, læring og danning ligg til grunn for alt arbeidet vi gjer i barnehagen. Det er også utgangspunktet for utarbeidinga av vårt pedagogiske grunnsyn. Trykk på lenken under for å se plakat av pedagogisk grunnsyn.

Pedagogisk grunnsyn for Liene barnehage (JPG, 418 kB)

 

Avdelinger

 

Kroken

På avdeling Kroken jobbar Hilde Rønshaugen (pedagogisk leiar), Mette Skogen (pedagogisk leiar), Barbro Kvernes (pedagogisk leder), Eldri Solbakken (barne- og ungdomsarbeider), Ina Jonhaugen (barne- og ungdomsarbeider) og Sadika Konjhodzic (assistent).

Toppen

På avdeling Toppen jobbar Mette Gjefsen (pedagogisk leiar), Mona Baukhol (pedagogisk leiar), Karoline Kluften (pedagogisk leiar), Elisabeth Bredeveien (barne- og ungdomsarbeider), Anita Bredeveien (barnepleier), Tone Morken (barne- og ungdomsarbeider),  Mona Lilleseter (fagarbeider) og Gudrun Frithjofsen (barne- og ungdomsarbeider). 

Svingen

På avdeling Svingen jobbar Linda Jacklin Haugen (pedagogisk leiar), Karoline Kluften (pedagogisk leiar), Aud Ingrid Rud (barne- og ungdomsarbeider), Marit Nyhus (assistent), Jorunn Bjørkli (assistent) og Gudrun Frithjofsen (barne- og ungdomsarbeider).

Snippen 

På Snippen jobbar Åse Nordølum (pedagogisk leiar), Gunn Tove Lunde (pedagogisk leiar), Kjersti Ringen (barne- og ungdomsarbeider), Sadika Konjhodzic (assistent) og Gudrun Frithjofsen (barne- og ungdomsarbeider).

Plassen

På Plassen jobbar Linn Cathrin Bjørkhaug (pedagogisk leiar), Nina Lindberg (pedagogisk leiar), Karoline Kluften (pedagogisk leiar), Karin Jansen (barne- og ungdomsarbeider), Anita Abel Opsahl (barne- og ungdomsarbeider) og Anita Bredeveien (barnepleier).

Ansvarlig Cathrine Søberg. Sist endret 06.02.2020 10.30
Fant du det du lette etter?