Vaksenopplæring

Sør-Fron kommune tilbyr vaksenopplæring til personar som bur i kommunen og som ikkje har fått fullført grunnskoleopplæringa, eller som av medisinske grunnar treng pedagogisk hjelp.

 

Framandspråklege

Framandspråklege får norskopplæring med samfunnsfag. Norskopplæringa er ein del av Introduksjonsprogrammet. Programmet er eit heiltidstilbod og skal innehalde norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak for å førebu vidare opplæring eller yrkespraksis. Opplæringa skjer i samarbeid med Nord-Fron kommune.

 

Kontaktpersoner

Kontaktinformasjon voksenopplæring
Vaksenopplæring flyktninger Anne Marie Hylland 55 55 33 33
Kontaktperson for andre Kommunalsjef Arne Gilleberg 61 29 91 22