Voksenopplæring

Sør-Fron kommune tilbyr voksenopplæring til personer som bor i kommunen og som ikke har fått fullført grunnskoleopplæring eller som av medisinske grunner treng pedagogisk hjelp.

Fremmedspråklige

Kvalifisering rettet mot flyktninger og innvandrere omfatter opplæring i norsk og samfunnskunnskap, introduksjonsprogram og andre opplærings-, oppfølgings- og arbeidsrettede virkemidler. Opplæringa skjer i samarbeid med Ringebu og Nord- Fron kommune

Kontaktpersoner

Kontaktinformasjon voksenopplæring
Kontaktperson i Sør-Fron kommune Eivind Lund 907 93 155