Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapitjenesten for barn og unge i Sør-Fron kommune er lagt under Helsestasjonen, og er lokalisert på Sørheim omsorgssenter.

Dette er et tilbud for barn og unge 0 - 20 år som bor i Sør-Fron kommune.

 Vi tilbyr:

  • Vurdering/undersøkelse av barns motoriske utvikling
  • Igangsetting av relevante tiltak
  • Tilbud om kontroll av barnet ved 4 uker og 4 måneder på helsestasjonen
  • Tilbud om 4-årskontroll i barnehagen
  • Individuell eller gruppebasert oppfølging ved avvikende/forsinket motorisk utvikling
  • Veiledning av foresatte, personale i barnehage/skole og andre samarbeidspartnere
  • Deltakelse i tverrfaglig samarbeid rundt barn med sammensatt behov
  • Bistand til søknad og tilpasning av hjelpemiddel
  • Helsefremmende og forebyggende tiltak

Helsesykepleier på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten kan sette opp barn til vurdering av fysioterapeut, og foreldre kan ta direkte kontakt med helsestasjonen for å få en konsultasjon hos fysioterapeut. Barnehager og skoler kan også ta kontakt med fysioterapeuten på helsestasjonen for hjelp og veiledning, forutsett at foreldrene til det aktuelle barnet samtykker.

Pris:

Tjenesten er gratis inntil fylte 16 år.

Kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Esther Femsteinevik, fysioterapeut for barn og unge
Telefon: 482 52 425
Besøksadresse: Sørheim Omsorgssenter, Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron