Barnehagane i Sør-Fron

Sør-Fron kommune har to kommunale ( Liene barnehage og Harpefoss barnehage) og ein privat barnehage (Øverbygda familiebarnehage). Den private barnehagen har barn frå alderen 0-3 år. Dei kommunale barnehagene har barn i alderen 0-6 år.

Liene barnehage har fem avdelingar og Harpefoss barnehagen har tre avdelingar. Dei kommunale barnehagane har opningstid frå kl. 6.45 til kl.16.30. 

Les meir om kvar enkelt barnehage ved å klikke på lenkene over. 

Planleggingsdagar

Barnehageåret 2019/2020:

Torsdag 15.08.2019, fredag 16.08.2019, torsdag 02.01.2020, fredag 02.01.2020 og fredag 22.05.2020.

 

Barnehageåret 2020/2021:

Torsdag 13.08.2020, fredag 14.08.2020, måndag 27.11.2020, måndag 04.01.2021 og fredag 14.05.2021 

 

Felles planer for barnehagene

Oppvekstavdelinga i Sør-Fron kommune har ein felles verksemdplan. (PDF, 2 MB) Liene barnehage og Harpefoss barnehage er ein del av denne.

Barnehagane har føreløpig kvar sin årsplan, men skal etterkvart samarbeide om ein felles årsplan. Her finn du årsplanen til Liene barnehage (PDF, 718 kB) og Harpefoss barnehage.

Som veiledning til dei ansatte i barnehagane og skulane har veilederen "Handlingsrettleiar for barn i risiko - fra bekymring til handling" (PDF, 18 MB) vorte utarbeida.

 

Våre samarbeidspartnere

Barnehagane har fleire ulike samarbeidspartnere, her er dei viktigaste: 

 • Foreldrerådet sitt utval (FAU) 
 • Samarbeidsutvalet (SU)
 • Helsestasjon
 • Pedagogisk psykologisk teneste (PPT eller PP-tenesta)
 • Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
 • Barneverntenesta
 • Midtbygda Skule
 • Familieteam
 • Fysioterapeut
 • Kompetansesenter rus - region Øst - KoRus-Øst
 • Bibliotek
 • Sør-Fron Sanitetsforening
 • Trygg Trafikk
Fant du det du lette etter?