Vaksinering mot korona i Sør-Fron kommune

Klikk for stort bildeVaksinering mot korona for innbyggere i Sør-Fron kommune er i gang. På denne siden finner du mer informasjon om vaksinen og vaksineringen i kommunen.  

Siden oppdateres fortløpende med aktuell informasjon.  

Oppdatert 07.04.2021

Status vaksinering

Vaksineringen pågår nå for aldersgruppe 75-84 år og aldersgruppe 65-74 år. I tillegg vaksineres gruppen i høyrisiko.
Risikogruppene prioriteres fortsatt ut fra alder, det vil si de eldste først. 
 
Aldersgruppen 85 år og eldre er fullvaksinert. 

Folkehelseinstituttet har den 11.03.2021 gitt beskjed om å sette vaksinering med AstraZeneca-vaksinen på pause. 26.mars 2021 ble denne pausen forlenget. Du kan lese mer om dette her.  

Vaksinering med vaksinen fra Pfizer går etter planen. FHI har bestemt at intervallet mellom første og andre dose økes fra 3 til 6 uker fra 15.mars 2021. 

Det er fortsatt usikkert hvor mange doser vi får fremover. Kommunen får beskjed om doseantall mindre enn 1 uke i forkant av levering. Det er derfor vanskelig å forutsi når det blir din tur, men du vil bli kontaktet. 

Fremdrift fordelt på de ulike prioriteringsgruppene:

Gruppe 1. Beboere i sykehjem og omsorgsboliger: Fullvaksinert
Gruppe 2. 85 år og eldre: Fullvaksinert
Gruppe 3. 75-84 år: Vaksinering pågår
Gruppe 4. 65-74 år: Vaksinering pågår

Aldersgruppa 18-64 år: Vaksinering ikke påbegynt.
En stor andel helsepersonell med direkte pasientoppfølging er vaksinert.

Alle over 18 år i Sør-Fron kommune skal ha mottatt SMS med forespørsel om de ønsker koronavaksine. Dersom du ikke har mottatt SMS eller annen forespørsel om vaksinering vennligst ta kontakt med Sør-Fron Legesenter på tlf 61299100.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Målene for koronavaksinasjonsprogrammet er blant annet å redusere risiko for død og alvorlig sykdom, opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur, beskytte sysselsettingen og økonomien, og gjenåpne samfunnet. Det er et mål at alle som blir anbefalt vaksinasjon velger å ta vaksinen. Du kan lese mer om om dette på nettsiden til Statsforvalteren i Innlandet (tidligere Fylkesmannen).

Les mer om koronavaksinasjonsprogrammet her.

Prioritering og risikogrupper

Folkehelseinstituttet har oppdatert informasjon om vaksinering, prioriteringsrekkefølge og risikogrupper på sine nettsider. Sør-Fron kommune følger disse.

Hvor foregår vaksineringen i Sør-Fron?

Vaksineringen i Sør-Fron kommune foregår nå på Sør-Fron legesenter. Alle som har takket ja til vaksine vil bli kontaktet og får beskjed når det blir deres tur.