Vaksinering mot korona i Sør-Fron kommune

Vaksinering mot korona for innbyggere i Sør-Fron kommune er i gang. På denne siden finner du mer informasjon om vaksinen og vaksineringen i kommunen.  

Siden oppdateres fortløpende med aktuell informasjon.  

Oppdatert 12.01.2022

3. dose oppfriskningsdose.

Det er særlig viktig at alle over 65 år og personer med høy risiko for alvorlig sykdom blir vaksinert med oppfriskningsdose så raskt som mulig innenfor det fastsatte vaksinasjonsintervallet. Intervallet mellom dose to og oppfriskningsdosen er nå endret til 4,5 måneder for alle som er anbefalt en oppfriskningsdose.

Det er drop-in for vaksinasjon for alle over 18 år på Sør-Fron legesenter. Husk at intervallet fra 2. til 3.dose må være 20 uker.

 • onsdag 05.01.2022, kl. 14:00-17:00
 • onsdag 12.01.2022, kl. 14.00 - 17.00
 • fredag 14.01.2022, kl. 12.00 - 18.00
 • onsdag 19.01.2022, kl. 14.00 - 17.00
 • onsdag 26.01.2022, kl. 14.00 - 17.00

Det er åpent for de som ønsker dose 1 eller dose 2 også.

Drop-in vaksinering i januar 2022

Vaksinetilbudet per nå:

Grunnvaksinering: 

 • Alle 16 år og eldre som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA-vaksine så snart som mulig. 
 • Alle med alvorlig svekket immunforsvar bør ta 3 doser mRNA-vaksine som en del av sin grunnvaksinering.
 • Alle 12 til 15 åringer kan ta 1 dose mRNA-vaksine hvis de ønsker. 

Oppfriskningsvaksinering: 

 • Alle 45 år og eldre bør ta en oppfriskningsdose så snart det er gått 20 uker siden siste dose i grunnvaksineringen.
 • Alle 18- 44 år med underliggende risikotilstander (opprinnelig prioriteringsgruppe 4 eller 7) bør ta en oppfriskningsdose så snart det er gått 20 uker siden siste dose i grunnvaksineringen. 
 • Alle med alvorlig svekket immunforsvar bør ta oppfriskningsdose (dose 4) 3 måneder etter siste dose i grunnvaksineringen. 
 • Alle andre 18 - 44 år kan ta en oppfriskningsdose minimum 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker Oppfriskningsvaksinering er ikke godkjent for de under 18 år.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Målene for koronavaksinasjonsprogrammet er blant annet å redusere risiko for død og alvorlig sykdom, opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur, beskytte sysselsettingen og økonomien, og gjenåpne samfunnet. Det er et mål at alle som blir anbefalt vaksinasjon velger å ta vaksinen. Du kan lese mer om om dette på nettsiden til Statsforvalteren i Innlandet (tidligere Fylkesmannen).

Les mer om koronavaksinasjonsprogrammet her.

Folkehelseinstituttets vaksinasjonskalender finner du her.

Kort generell informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasykdommen covid-19 på flere ulike språk finner du her. 

Prioritering og risikogrupper

Folkehelseinstituttet har oppdatert informasjon om vaksinering, prioriteringsrekkefølge og risikogrupper på sine nettsider. Sør-Fron kommune følger disse.