Vaksinering mot korona i Sør-Fron kommune

På denne siden finner du mer informasjon om vaksinen og vaksineringen i kommunen.  

Siden oppdateres fortløpende med aktuell informasjon.  

Oppdatert 30.06.2022

Vennligst ta kontakt med Sør-Fron legesenter tlf. 61 29 91 00 dersom du ønsker vaksine.

3. dose oppfriskningsdose og 4.dose høyrisiko
Det er særlig viktig at alle over 65 år og personer med høy risiko for alvorlig sykdom blir vaksinert med oppfriskningsdose så raskt som mulig innenfor det fastsatte vaksinasjonsintervallet. Intervallet mellom dose to og oppfriskningsdosen er nå endret til 4,5 måneder for alle som er anbefalt en oppfriskningsdose.

Det er åpent for de som ønsker dose 1 eller dose 2 også.

Eldre og sykehjemsbeboere anbefales ny oppfriskningsdose. 

Personer som er 75 år eller eldre anbefales en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. Folkehelseinstituttet ber kommunene prioritere sykehjemsbeboere og personer over 80 år først. 

Sør-Fron kommune starter å tilby ny oppfriskningsdose til de mest sårbare, og for de i sykehjem og med hjemmesykepleie. FHI anbefaler følgende prioriteringsrekkefølge:  

  1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år og eldre med hjemmesykepleie  
  2. Aldersgruppen 80 år og eldre  
  3. Aldersgruppen 75-79 år    

Interesserte i målgruppen som ikke får tilbudet via Sørheim eller hjemmesykepleie kan henvende seg til Sør-Fron legesenter tlf. 61 29 91 00 for å bli satt opp på liste. 

For svært skrøpelige syke pasienter, anbefales en nøye avveiing av nytte versus ulempe ved vaksinering. 

Det vil senere også bli vaksinering av  65-74 åringene og 18-64 med underliggende risikotilstander.  

Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere varianter. Personer som er 75 år eller eldre og sykehjemsbeboere som har gjennomgått infeksjon anbefales derfor også å ta oppfriskningsdose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.  

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.   

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.