Vaksinering mot korona i Sør-Fron kommune

Vaksinering mot korona for innbyggere i Sør-Fron kommune er i gang. På denne siden finner du mer informasjon om vaksinen og vaksineringen i kommunen.  

Siden oppdateres fortløpende med aktuell informasjon.  

Oppdatert 29.09.2021

Status vaksinering

Vaksineringen pågår nå for alle grupper. 

Status på de ulike prioriteringsgruppene:

Per dags dato er gruppene 1-4 fullvaksinert. Dette omfatter beboere i sykehjem og omsorgsboliger og personer i aldersgruppen fra 65-84 år.
For gruppene 5-7, personer med underliggende sykdommer/tilstander, pågår nå vaksineringen. Det samme gjelder for de øvrige gruppene (gruppe 8-11).

Gruppe 12, alder 16-17 år: har fått 1.dose

Gruppen 12-15 år er nå vaksinert. Disse skal kun ha en dose.

En stor andel helsepersonell med direkte pasientoppfølging er vaksinert.

3.dose til høyrisikogruppen: Vaksinering pågår.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Målene for koronavaksinasjonsprogrammet er blant annet å redusere risiko for død og alvorlig sykdom, opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur, beskytte sysselsettingen og økonomien, og gjenåpne samfunnet. Det er et mål at alle som blir anbefalt vaksinasjon velger å ta vaksinen. Du kan lese mer om om dette på nettsiden til Statsforvalteren i Innlandet (tidligere Fylkesmannen).

Les mer om koronavaksinasjonsprogrammet her.

Folkehelseinstituttets vaksinasjonskalender finner du her.

Kort generell informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasykdommen covid-19 på flere ulike språk finner du her. 

Prioritering og risikogrupper

Folkehelseinstituttet har oppdatert informasjon om vaksinering, prioriteringsrekkefølge og risikogrupper på sine nettsider. Sør-Fron kommune følger disse. 

Hvor foregår vaksineringen i Sør-Fron?

Vaksineringen i Sør-Fron kommune foregår nå på Sør-Fron legesenter. Alle som fortsatt ikke har tatt vaksinen bes henvende seg så snart som mulig til Sør-Fron legesenter, på tlf.nr. 61 29 91 00.

Massevaksinering

Myndighetene har annonsert en økning i tilsendte vaksinedoser for norske kommuner de kommende ukene. 

Det er laget en plan for vaksinering og for en del vil nå 2.dose bli satt litt tidligere enn først antatt. Dette grunnet tilgang på flere vaksiner og at kommunen kan vaksinere med noe kortere intervall. Du kan lese mer om vaksinasjon og intervall på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider.