Vaksinering mot korona i Sør-Fron kommune

På denne siden finner du mer informasjon om vaksinen og vaksineringen i kommunen.  

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon.

Siden oppdateres fortløpende med aktuell informasjon.  

Oppdatert 21.11.2022

Sør-Fron kommune tilbyr nå oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.

(Se liste under)

Dersom du ønsker vaksinering må du ta kontakt med Sør-Fron legesenter på tlf. 61 29 91 00 for å settes på liste. 

Det må være tidligst 4 måneder etter forrige vaksine eller minst 3 uker fra tilfriskning etter påvist covid.

Regjeringen åpner opp for oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
 

FHI vurderer at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det allikevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. Bakgrunnen for det er at slik epidemien er forventet å utvikle seg, vurderer Folkehelseinstituttet at risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er lav for personer 18-64 år uten underliggende risiko. Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset fordi de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjon. Det er imidlertid andre behov enn rent medisinske som kan ligge til grunn for at enkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere. Det kan være reise, ønske om å beskytte sine omgivelser, ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte, eller en generell uro for sykdommen.  Det er god tilgang på koronavaksine i Norge. Selv om FHI per i dag vurderer den individuelle nytten av en ny dose i aldersgruppen 18-64 år som begrenset, åpnes det derfor allikevel opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. Denne åpningen vil være mer aktuell for de eldste i aldersgruppen enn de yngste, og særlig de som til nå kun har takket ja til to doser.

Vaksinasjon av helsepersonell

Folkehelseinstituttets vurdering er at det per i dag ikke er grunnlag for å inkludere helsepersonell i målgruppen som anbefales en ny oppfriskingsdose nå i høst, men at helsepersonell som selv ønsker det, kan velge å ta en ny dose.

Alle som ønsker å ta koronavaksine kan kontakte Sør-Fron legesenter på tlf 61299100.


Oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp 


Regjeringen har besluttet at kommunene nå kan gi oppfriskningsdose mot covid-19 også til risikogrupper mellom 18 og 64 år.  

Personer i risikogruppene under 65 år med alvorlig svekket immunforsvar, alvorlig underliggende sykdommer eller dårlig kontrollert sykdom.

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

 1. Organtransplanterte  
 2. Alvorlig og moderat immunsvikt 
 3. Immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer 
 4. Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 5. Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 6. Alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese) 
 7. Downs syndrom 
 8. kronisk nyresykdom og nyresvikt 2 
 9. Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 10. Demens 
 11. Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året o fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 12. Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
 13. Hjerneslag
 14. Diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

Oppfriskningsdose til gravide 

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere. Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.