Vaksinering mot korona i Sør-Fron kommune

Klikk for stort bildeVaksinering mot korona for innbyggere i Sør-Fron kommune er i gang. På denne siden finner du mer informasjon om vaksinen og vaksineringen i kommunen.  

Siden oppdateres fortløpende med aktuell informasjon.  

Oppdatert 21.01.2021

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Målene for koronavaksinasjonsprogrammet er blant annet å redusere risiko for død og alvorlig sykdom, opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur, beskytte sysselsettingen og økonomien, og gjenåpne samfunnet. Det er et mål at alle som blir anbefalt vaksinasjon velger å ta vaksinen. Du kan lese mer om om dette på nettsiden til Statsforvalteren i Innlandet (tidligere Fylkesmannen).

Prioritering 

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper #
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper #
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)  
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se liste her)  
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 

# Folkehelseinstituttet vurderer at det ved årsskiftet 2020/2021 er betydelig fare for mange nye lokale utbrudd og regional økning de fire neste ukene. Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres derfor sammen med beboere i sykehjem og personer 85 år og eldre. Kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet, vil avgjøre en eventuell utvidelse av denne anbefalingen for helsepersonell.

Les mer om prioritering på Helsedirektoratet sin nettsider.

Slik foregår vaksineringen i Sør-Fron

Sør-Fron kommune tilbyr koronavaksine til sine innbyggere.

De over 65 år pluss de som er i høyrisikogruppen (se under) vil få tilsendt SMS fra kommunen. Vi ber om at du som har fått tilsendt SMS svarer Ja eller Nei. Har du svart Ja vil du få en timebekreftelse på når vaksinasjon skal foregå. Timer kan bli sendt ut med få dagers varsel. Det vil også bli lagt ut på hjemmesiden hvor vaksinasjonen skal foregå. 

Høyrisikogrupper:

Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene vil bli vaksinert samtidig med aldersgruppen 65–74 år:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Til deg som har fått SMS og er mellom 55 og 64 år. Sjekk om du har lett/moderat økt risiko og svar på meldingen du har mottatt eller ring 612 99 100.

Har du ingen av disse sykdommene trenger du ikke svare nå, du vil få tilsendt ny SMS ved senere anledning.

Til deg som har fått SMS og er mellom 18 og 54 år. Sjekk om du har lett/moderat økt risiko og svar på meldingen du har mottatt eller ring 612 99 100.

De som ikke har nevnte sykdommer/tilstander vil få tilbud om vaksine ved en senere anledning og trenger ikke svare nå.

Grupper med lett/moderat økt risiko: 

 • hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • diabetes 
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt 
 • kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
 • kronisk leversykdom 
 • immundempende behandling, for eksempel ved autoimmune sykdommer
 • demens

Hvor foregår vaksineringen i Sør-Fron?

Vaksineringen i Sør-Fron kommune vil i første rekke foregå på Sørheim Omsorgssenter inkludert omsorgsboliger og trygdeboliger. Deretter vil vaksinering, inkludert eventuell massevaksinering, foregå på Sør-Fron legesenter. Alle som takker ja til vaksine vil få beskjed om hvor de skal møte for vaksinering.