Vaksinering mot korona i Sør-Fron kommune

Klikk for stort bildeVaksinering mot korona for innbyggere i Sør-Fron kommune er i gang. På denne siden finner du mer informasjon om vaksinen og vaksineringen i kommunen.  

Siden oppdateres fortløpende med aktuell informasjon.  

Oppdatert 02.08.2021

For alle over 18 år som ennå ikke har fått første dose, er det nå åpnet for drop-in. Les mer om dette her.

Status vaksinering

Vaksineringen pågår nå for flere grupper. Risikogruppene prioriteres fortsatt ut fra alder, det vil si de eldste først. 

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine skal få tilbud om videre vaksinering med mRNAvaksine. Du kan lese mer om dette på hjemmesiden til Statsforvalteren i Innlandet

I forbindelse med at det vil bli færre doser enn forventet har regjeringen har etter råd fra FHI besluttet å endre intervallet mellom første og andre dose fra 9 til 12 uker

Det er fortsatt usikkert hvor mange doser vi får fremover. Kommunen får beskjed om doseantall mindre enn 1 uke i forkant av levering. Det er derfor vanskelig å forutsi når det blir din tur, men du vil bli kontaktet. 

Status på de ulike prioriteringsgruppene:

Per dags dato er gruppene 1-4 fullvaksinert. Dette omfatter beboere i sykehjem og omsorgsboliger og personer i aldersgruppen fra 65-84 år.
For gruppene 5-7, personer med underliggende sykdommer/tilstander, pågår nå vaksineringen. Det samme gjelder for de øvrige gruppene (gruppe 8-11).

En stor andel helsepersonell med direkte pasientoppfølging er vaksinert.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Målene for koronavaksinasjonsprogrammet er blant annet å redusere risiko for død og alvorlig sykdom, opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur, beskytte sysselsettingen og økonomien, og gjenåpne samfunnet. Det er et mål at alle som blir anbefalt vaksinasjon velger å ta vaksinen. Du kan lese mer om om dette på nettsiden til Statsforvalteren i Innlandet (tidligere Fylkesmannen).

Les mer om koronavaksinasjonsprogrammet her.

Folkehelseinstituttets vaksinasjonskalender finner du her.

Kort generell informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasykdommen covid-19 på flere ulike språk finner du her. 

Prioritering og risikogrupper

Folkehelseinstituttet har oppdatert informasjon om vaksinering, prioriteringsrekkefølge og risikogrupper på sine nettsider. Sør-Fron kommune følger disse.

Hvor foregår vaksineringen i Sør-Fron?

Vaksineringen i Sør-Fron kommune foregår nå på Sør-Fron legesenter. Alle som har takket ja til vaksine vil bli kontaktet og får beskjed når det blir deres tur.

Massevaksinering

Myndighetene har annonsert en økning i tilsendte vaksinedoser for norske kommuner i ukene. Også gjennom sommeren vil det komme vaksinedoser.

Det blir laget en plan for vaksinering, også i sommerferien. Det betyr at innbyggerne i Sør-Fron kommune, som har takket ja til vaksine, må være forberedt på å bli kalt inn til vaksinering, selv i ferien.