Familieteam

Familieteamet er ei tverrfaglig gruppe. Teamet skal jobbe med forebyggende tiltak og sikre at barn, unge og familier får rett hjelp til rett tid. Familieteamet skal jobbe tett på familien og det aktuelle barnet.

Familieteamet består av helsesykepleier, psykolog, barnevern, PPT og barne- og familieveileder.

Familieteamet er til for:
Familier med barn og ungdom i alderen 0-20 år samt gravide.
- Foreldre/ foresatte, barn og ungdom kan ta kontakt selv, eller få hjelp av andre.
Andre som er i kontakt med barn.
- Skole/barnehage, jordmor, helsesykepleier, barnevernstjenesten, PPT osv.

Familieteamet arbeider ut fra tanken om:

-Det er bra å snakke med noen om det som er vanskelig.

-Når noen i en familie sliter, berører dette resten av familien.

-Det er familien og foreldrene som vet hva problemet er og de har ideer om hvordan problemet kan løses. Familieteamet vil bidra slik at familien får redskapene til å løse problemene.

Når kan du ta kontakt med oss?

-Hvis du er bekymret for samspill og tilknytning rundt barn.

-Hvis du er bekymret for barns psykiske og/eller fysiske utvikling.

-Dersom mor/far bruker rusmidler eller sliter psykisk.

-Dersom du opplever endret atferd, lærevansker, mobbing eller sosiale/ emosjonelle problemer.

-Dersom familien sliter med helseproblemer eller familieproblemer som barneoppdragelse eller rutiner i hverdagen.

-Dersom noen i familien sliter med tristhet, engstelse eller atferdsvansker.

-Hvis du lurer på om ditt problemer er noe vi kan hjelpe deg med.

Hvem er vi?

Familieteamet i Sør-Fron er et tverrfaglig team bestående av: 

barnevernstjenesten, helsesykepleier, pedagogisk-psykologisk tjeneste, kommunepsykolog og barne- og familieveileder.

Hvor kan vi treffes?

Familieteamet møtes fast siste fredag i hver måned.  Dersom du har behov for å snakke med familieteamet tar du kontakt med Eli Oda Segelstad, barne- og familieveileder, 947 86 474.

Dato

Tid

 

Sted
26.01.20249.00-11.00Møterom på kommunehuset
23.02.20249.00-11.00Møterom på kommunehuset
22.03.20249.00-11.00Møterom på kommunehuset
26.04.20249.00-11.00Møterom på kommunehuset
31.05.20249.00-11.00Møterom på kommunehuset

Postadresse:

Sør-Fron kommune

Familie og mestring, Familieteam

Kommunevegen 1

2647 Sør-Fron

Besøksadresse:

Helsestasjonen,

Sørheimsveien 15

2647 Sør-Fron

Kontaktperson:

Eli Oda Segelstad, barne- og familieveileder

Telefon: 947 86 474

E-post: eli.oda.segelstad@sor-fron.kommune.no