Reglement for folkevalgte organer og andre kommunale organer, inkludert delegeringsreglement

KF Delegeringsreglement

Forretningsorden for folkevalgte organer (PDF, 773 kB)

Reglement for kommunestyret (PDF, 837 kB)

Reglement for formannskapet (PDF, 2 MB)

Reglement for partssammensatt utvalg (PDF, 955 kB)

Reglement for arbeidsgiverutvalget (PDF, 586 kB)

Reglement for eldrerådet (PDF, 740 kB)

Vedtekter for ungdomsrådet (PDF, 325 kB)

Reglement for hasteutvalg for motorferdselssaker (PDF, 76 kB)

Reglement for valgnemnda (PDF, 396 kB)

Reglement for funksjonsevnerådet: KST-vedtak 02.04.2020 i sak 019/20: Gjeldende retningslinjer oppheves. Funksjonsevnerådet forholder seg til den nye forskrifta:  Forskrift om medvirkningsordninger

Reglement for ombudsgodtgjøringsutvalget (PDF, 421 kB)

Reglement for helse- og oppvekstutvalget (PDF, 441 kB)

Reglement for miljø-, areal- og landbruksutvalget (PDF, 441 kB)

Reglement for funksjonsevnerådet (PDF, 463 kB)