Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et tilbud til sterkt funksjonshemmede brukere som trenger hjelp til  å organisere daglivet både i og utenfor hjemmet.

Hva kan du forvente av tjenesten?

Tilbudet er individuelt tilrettelagt og baseres på den enkelte brukers forutsetninger og evne til selvutvikling/deltakelse i samfunnet og på arbeid. Bruker bidrar i høy grad til å utforme tjenestetilbudet.

Hva koster tjenesten?

Kommunen tar betaling for den delen av tjenesten som gjelder praktisk bistand (hjemmehjelpsoppgaver) Nivå for egenbetaling fastsettes av kommunestyret.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon tildelingskontoret
Telefon 468 30 457
Åpningstider Åpent 09:00-14:30, mandag til fredag
Besøksadresse Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron
Postadresse Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron