Betalingssatsar barnehage og skulefritidsordning 2018

 BetlaNBNBBKOmmunestyret vedtoki mø

Kommunestyret vedtok i møte 19. desember som K-sak 77/17slike betalingssatsar for barnehage/skulefritidsordning frå 01.01.2018.

Satsar for barnehagen

Barnehagesatser 2018
Barn 0-6 årOpphold pr. månedKost pr. måned
5 dager pr. ukekr 2 910kr 409
4 dager pr. ukekr 2 402kr 327
Kjøp av enkeltdagarkr 328 pr. dag inkl. kost

Syskenrabatt:

Dersom det er sysken i barnehagar, blir det barnet som er der lengst tid alltid rekna som det fyrste barnet.

  • Full pris for første barnet
  • 30 % rabatt for andre barnet i barnehage
  • 50 % rabatt for 3. barnet, 4. barnet osv. i barnehage

Satsar for skulefritidsordninga (SFO)

Skulefritidsordning (SFO) satser 2017
1. -4. klasseOpphald pr. månadKostpengar pr. månad
Mån/tys/tor, pr. dagkr 358kr 48
Onsdag, heildagkr 957kr 96
Ons/fre, korttid, pr. dagkr 458kr 48
Kjøp av enkeltdagar i SFOkr 253 pr. dag inkl. kost
Særskilte satsar for sommar-SFO:
Kjøp av ein eller fleire heile dagar i sommar-SFOkr 253 pr. dag inkl. kost
Elevar som deltek i leksehjelpordninga får ikkje redusert eventuell opphaldsbetaling i SFO
Sist endret 03.01.2018 09:32
Fant du det du lette etter?