Betalingssatsar barnehage og skulefritidsordning

 BetlaNBNBBKOmmunestyret vedtoki møKommunestyret vedtok i møte 16. desember som K-sak 95/21 slike betalingssatsar for barnehage/skulefritidsordning frå 01.01.2022.

Satser for barnehagen

Foreldre skal ikke betale mer enn makspris for barnehageplass. Stortinget fastsetter maksprisen. Fra 1.august 2022 er denne maksprisen satt til 3.050,00 pr. måned.

Sør-Fron kommune følger Stortingets vedtak om maksimalsats for foreldrebetaling.

Foreldrebetaling og kostpenger i barnehage blir fakturert for 11 måneder pr. år. Juli er betalingsfri måned. 

Avtalt oppholdstid Opphold pr. måned Kost pr. måned
5 dager pr. uke kr. 3.050,00 kr. 460,00
4 dager pr. uke kr. 2.703,00 kr. 368,00

 

Søskenrabatt for oppholdsbetaling:

Om du har flere barn i barnehage skal kommunen sørge for at du får søskenmoderasjon. Dette gjelder også om barna går i forskjellige barnehager i kommunen. Søskenmoderasjonen er som følgende: 

  • Full pris for første barnet.
  • 30 % rabatt for andre barnet.
  • 50 % rabatt for øvrige søsken.

Enkeltdager:

Kjøp av enkeltdager i barnehage: kr. 369,00 pr. dag inkludert kost

Satser for skolefritidsordninga (SFO)

Betalingssatsene for opphold og kostpenger i SFO er økt med 3 %.

Foreldrebetaling og kostpenger i skolefritidsordning blir fakturert for 10 måneder pr. år.

Avtalt oppholdstid Opphold pr. måned Kost pr. måned
man/tir/tor, pr. dag kr. 403,00 kr. 56,00
onsdag, heldag kr.1.077,00 kr. 109,00
ons/fre, korttid, pr. dag kr. 516,00 kr. 56,00

 

Kjøp av enkeltdager i SFO: kr. 285,00 pr. dag inkludert kost.

Kjøp av enkeltdager i sommer-SFO i perioden fra skoleslutt til 30.06. og fra 01.08. til skolestart: kr. 285,00 pr. dag inkludert kost.

Elever som benytter seg av leksehjelptilbudet, får ikke redusert eventuell oppholdsbetaling i SFO