Betalingssatsar barnehage og skulefritidsordning

 BetlaNBNBBKOmmunestyret vedtoki møKommunestyret vedtok i møte 16. desember som K-sak 95/21 slike betalingssatsar for barnehage/skulefritidsordning frå 01.01.2022.

Satsar for barnehagen

Nasjonal maksimalsats for foreldrebetaling i barnehage er i forslaget til statsbudsjett for 2022 (pr. 31. oktober 2021) økt til kr. 3.315,00 pr. måned for heldags ordinær barnehageplass fra 1. januar 2022.

Sør-Fron kommune følger Stortingets vedtak om maksimalsats for foreldrebetaling.

Nedenforstående forslag til betalingssats for 5 dagers opphold i barnehage er basert på at regjeringens forslag til ny maksimalsats for foreldrebetaling blir vedtatt av Stortinget.

De øvrige lokale betalingssatsene for deltidsopphold og kostpenger i barnehagen er økt med 3 %.

Foreldrebetaling og kostpenger i barnehage blir fakturert for 11 måneder pr. år

Avtalt oppholdstid Opphold pr. måned Kost pr. måned
5 dager pr. uke kr. 3.315,00 kr. 460,00
4 dager pr. uke kr. 2.703,00 kr. 368,00

 

Søskenrabatt for oppholdsbetaling:

Det barnet som er lengst tid i barnehagen, blir alltid regnet som det første barnet.

  • Full pris for første barnet.
  • 30 % rabatt for andre barnet.
  • 50 % rabatt for øvrige søsken.

Enkeltdager:

Kjøp av enkeltdager i barnehage: kr. 369,00 pr. dag inkludert kost

Satsar for skulefritidsordninga (SFO)

Betalingssatsene for opphold og kostpenger i SFO er økt med 3 %.

Foreldrebetaling og kostpenger i skolefritidsordning blir fakturert for 10 måneder pr. år.

Avtalt oppholdstid Opphold pr. måned Kost pr. måned
man/tir/tor, pr. dag kr. 403,00 kr. 56,00
onsdag, heldag kr.1.077,00 kr. 109,00
ons/fre, korttid, pr. dag kr. 516,00 kr. 56,00

 

Kjøp av enkeltdager i SFO: kr. 285,00 pr. dag inkludert kost.

Kjøp av enkeltdager i sommer-SFO i perioden fra skoleslutt til 30.06. og fra 01.08. til skolestart: kr. 285,00 pr. dag inkludert kost.

Elever som benytter seg av leksehjelptilbudet, får ikke redusert eventuell oppholdsbetaling i SFO