Betalingssatsar barnehage og skulefritidsordning 2020

 BetlaNBNBBKOmmunestyret vedtoki mø

Kommunestyret vedtok i møte 17. desember som K-sak 110 slike betalingssatsar for barnehage/skulefritidsordning frå 01.01.2020.

Satsar for barnehagen

Nasjonal maksimalsats for foreldrebetaling i barnehage er i forslaget til statsbudsjett for 2020 (pr. 31. oktober 2019) økt til kr. 3.135,00 pr. måned for heldags ordinær barnehageplass fra 1. januar 2020.

Sør-Fron kommune følger Stortingets vedtak om maksimalsats for foreldrebetaling. Nedenforstående forslag til betalingssats for 5 dagers opphold i barnehage er basert på at regjeringens forslag til ny maksimalsats for foreldrebetaling blir vedtatt av Stortinget.

De øvrige lokale betalingssatsene for deltidsopphold og kostpenger i barnehagen er økt med 3 %.

Foreldrebetaling og kostpenger i barnehage blir fakturert for 11 måneder pr. år

Avtalt oppholdstid Opphold pr. måned Kost pr. måned
5 dager pr. uke kr. 3.135,00 kr. 434,00
4 dager pr. uke kr. 2.548,00 kr. 347,00

 

Søskenrabatt for oppholdsbetaling:

Det barnet som er lengst tid i barnehagen, blir alltid regnet som det første barnet.

  • Full pris for første barnet.
  • 30 % rabatt for andre barnet.
  • 50 % rabatt for øvrige søsken.

Enkeltdager:

Kjøp av enkeltdager i barnehage: kr. 348,00 pr. dag inkludert kost

Satsar for skulefritidsordninga (SFO)

Betalingssatsene for opphold og kostpenger i SFO er økt med 3 %.

Foreldrebetaling og kostpenger i skolefritidsordning blir fakturert for 10 måneder pr. år

Avtalt oppholdstid Opphold pr. måned Kost pr. måned
man/tir/tor, pr. dag kr. 380,00 kr. 52,00
onsdag, heldag kr.1.016,00 kr. 103,00
ons/fre, korttid, pr. dag kr. 486,00 kr. 52,00

 

Kjøp av enkeltdager i SFO: kr. 269,00 pr. dag inkludert kost

Kjøp av enkeltdager i sommer-SFO i perioden fra skoleslutt til 30.06. og fra 01.08. til skolestart: kr. 269,00 pr. dag inkludert kost

Elever som benytter seg av leksehjelptilbudet, får ikke redusert eventuell oppholdsbetaling i SFO