Betalingssatsar barnehage og skulefritidsordning

Kommunestyret vedtok i møte 15. desember som K-sak 101/22 slike betalingssatser for barnehage/skolefritidsordning frå 01.01.2023.

Satser for barnehagen

Foreldre skal ikke betale mer enn makspris for barnehageplass. Stortinget fastsetter maksprisen. Fra 1. januar 2023 er denne maksprisen satt til 3.000,00 pr. måned.

For familier som har tre (eller flere) barn i barnehage samtidig, foreslår regjeringen å innføre gratis barnehage for det tredje barnet. Dette skjer fra 1. august 2023.

Sør-Fron kommune følger Stortingets vedtak om maksimalsats for foreldrebetaling.

Foreldrebetaling og kostpenger i barnehage blir fakturert for 11 måneder pr. år. Juli er betalingsfri måned. 

Avtalt oppholdstid Opphold pr. måned Kost pr. måned
5 dager pr. uke kr. 3.000,00 kr. 474,00
4 dager pr. uke kr. 2.784,00 kr. 379,00

 

Søskenrabatt for oppholdsbetaling

Om du har flere barn i barnehage skal kommunen sørge for at du får søskenmoderasjon. Dette gjelder også om barna går i forskjellige barnehager i kommunen. Søskenmoderasjonen er som følgende: 

  • Full pris for første barnet.
  • 30 % rabatt for andre barnet.
  • 50 % rabatt for øvrige søsken.

Enkeltdager:

Kjøp av enkeltdager i barnehage: kr. 380,00 pr. dag inkludert kost.

Satser for skolefritidsordninga (SFO)

Betalingssatsene for opphold og kostpenger i SFO er holdt uendret fra 2022 til 2023.

Foreldrebetaling og kostpenger i skolefritidsordning blir fakturert for 10 måneder pr. år.

Avtalt oppholdstid Opphold pr. måned Kost pr. måned
man/tir/tor, pr. dag kr. 403,00 kr. 56,00
onsdag, heldag kr.1.077,00 kr. 109,00
ons/fre, korttid, pr. dag kr. 516,00 kr. 56,00

 

Kjøp av enkeltdager i SFO: kr. 285,00 pr. dag inkludert kost.

Kjøp av enkeltdager i sommer-SFO i perioden fra skoleslutt til 30.06. og fra 01.08. til skolestart: kr. 285,00 pr. dag inkludert kost.

Gratis skolefritidsordning for elevar på 1. og 2. årstrinn

Kommunen skal gi fritak frå foreldrebetaling for 12 timar per veke for elevar på 1. og 2. årstrinn som har plass i skolefritidsordninga. Kommunen kan krevje betaling for kost. Dersom kommunen tilbyr skolefritidsordning i feriane til skolen, gjeld fritaket også i desse periodane. Kommunen avgjer kva dagar og når på dagen ordninga gjeld. Kommunen kan ikkje rekne om dei 12 timane til gjennomsnitt over lengre tid enn ei veke.(Forskrifttil opplæringslova§ 1B-4).

For Sør-Fron utgjør 12 timer kr. 1.209,00 som går til fratrekk fra valgt kombinasjon av oppholdstid for elever på 1. og 2. årstrinn.

Elever som benytter seg av leksehjelptilbudet, får ikke redusert eventuell oppholdsbetaling i SFO.