Kommunale utleieboliger

Sør-Fron kommune har omsorgsboliger, trygdeboliger og andre kommunale boliger til utleie. De fleste er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser (universell utforming). 

Det er et tverrfaglig boligmøte som tildeler disse boligene. 

Du kan søke på kommunal bolig ved å benytte søknadsskjemaet:
Søknad helse og omsorgstjenester (DOCX, 33 kB)

Spørsmål om trygde-, omsorgs-, og andre kommunale boliger rettes til tildelingskontoret, tlf. 46 83 04 57 (mellom kl. 9-14, mandag til fredag).