Kommunale utleieboliger

Sør-Fron kommune har i alt 59 utleieenheter fordelt på

  • 30 omsorgsboliger
  • 18 trygdsboliger
  • 5 serviceboliger
  • 6 gjennomgangsboliger

42 av boligene ligger i tilknytning til Søeheimsområdet, 12 boliger i området ved kommunesenteret i Hundorp og 4 på Harpefoss. De fleste er tilrettelagt for funkjsonshemmede (universell utforming).

Det er ei inntaksnemd som vurderer og tildeler omsorgs-, trygde- og serviceboligene.

Tildeling av gjennomgangsboliger ligger til servicekontoret, med denne prioriteringen:

  1. kommunalt nytilsatte
  2. kommunalt tilsatte
  3. andre

Spørsmål om trygde-, omsorgs-, og serviceboliger rettes til tildelingskontoret, tlf. 61 29 90 22 (mellom kl. 9-14)