Middagslevering

Sør-Fron Omsorgssenter produserer middagsmat til hjemmeboende som på grunn av alder eller funksjonshemming ikke klarer å lage middag selv. Middagen blir kjørt hjem til den enkelte.

 

Hvem kan søke?

Bruker klarer ikke selv å sørge for matlaging som sikrer god ernæring. Kapasitet på produksjon og kjøretjeneste kan være avgrensende.

 

Kvalitetsmål

Sikre god ernæring og mulighet til å klare seg i eget hjem.

 

Hva koster det?

 

Se betalingssatser

 

Hvordan søker du?

Søknad om matombringing skal gjøres skriftlig.

Felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

 

Søknaden skal du sende til:

 

Adresse søknadsskjema helse- og omsorgstjenester
Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron

 

 

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon tildelingskontoret
Telefon 468 30 457
Åpningstider Åpent 9-14, mandag til fredag
Besøksadresse Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron
Postadresse Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron

 

 

Prinsipper for tjenestetildeling:

Helhetlig kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Sør-Fron kommune (PDF, 5 MB)