Middagslevering

Sør-Fron Omsorgssenter produserer middagsmat til hjemmeboende som på grunn av alder eller funksjonshemming ikke klarer å lage middag selv. Middagen blir kjørt hjem til den enkelte.

Hvem kan søke?

Bruker klarer ikke selv å sørge for matlaging som sikrer god ernæring. Kapasitet på produksjon og kjøretjeneste kan være avgrensende.

Kvalitetsmål

Sikre god ernæring og mulighet til å klare seg i eget hjem.

Hva koster det?

Se betalingssatser

Hvordan søker du?

Søknad om matombringing skal gjøres skriftlig.

Felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester


Søknaden skal du sende til: 

Adresse søknadsskjema helse- og omsorgstjenester
Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon tildelingskontoret
Telefon 468 30 457
Åpningstider Åpent 09:00-14:30, mandag til fredag
Besøksadresse Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron
Postadresse Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron

Prinsipper for tjenestetildeling:

Helhetlig kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Sør-Fron kommune (PDF, 2 MB)