Oversikt over kommunale planer

Kommunen jobber med digitalisering av planene og har opprettet en ny oversikt over kommunale planer. De nyeste planen ligger i planoversikten:

 

Planoversikt 

 

Eldre planer finner du under:

Beredskap

Planer tilknyttet kriser og beredskap
Navn Vedtatt Sist revidert
Plan for helsemessig og sosial beredskap (PDF, 2 MB) KST 24.09.2009 05.03.2019
Smittevernplan (PDF, 2 MB) KST 24.09.2009 23.12.2019
Pandemiplan (PDF, 748 kB) KST 24.09.2009 10.09.2018
Samarbeidsavtale om beredskap mellom 2 lokale sanitetsforeninger og Sør-Fron kommune, revidert juni 2018 (PDF, 2 MB)

 

Helse og omsorg

Planer tilknyttet helse og omsorg
Plan Vedtatt Sist revidert
Demensplan 2018-2030 05.03.2019
Plan for helsemessig og sosial beredskap 05.03.2019
Alkoholpolitisk handlingsplan 01.10.2020 - 30.09.2024 25.06.2020

Landbruk og miljø

Planer tilknyttet landbruk og miljø
Planens navn Vedtatt Sist revidert
Kommunedelplan for beitebruk (PDF, 16 MB) 17.04.2015
Kommunedelplan for energi og klima 2010 - 2014 (PDF, 8 MB) 19.02.2010

Næring

Planer tilknyttet næring
Namn Vedtatt Revidert
Handlingsplan for næringsutvikling 2019-2031 (PDF, 505 kB) 26.06.2018

Kultur og kommunikasjon

Planer tilknyttet kultur og kommunikasjon
Namn Vedtatt Revidert
Veteranplan for Midt-Gudbrandsdal 2022-2027 (PDF, 4 MB) 08.09.2022