Tomter til salgs i Sør-Fron

Kommunen har flere ledige boligtomter i kommunen, klare for utbygging. Disse fordeler seg på Frya, Harpefoss, Hundorp, Sofienberg og i Lia.

Se tomtene på Sofienberg på EiendomsMegler 1 sine sider her

Se tomtene på Frya, Harpefoss, Hundorp og Lia på EiendomsMegler 1 sine sider her
 

Salgsoppgavene er tilgjengelig her: 
Sofienberg (PDF, 5 MB)
Frya, Harpefoss, Hundorp og Lia (PDF, 9 MB)

Kontaktinformasjon

Kommunen har engasjert EiendomsMegler1 til å bistå med tomtesalget. Kontakt Unni Rolstad for mer informasjon:

visitkort Unni Rolstad

M  48 14 90 15

E  unni@em1lg.no

A Nedregate 69, 2640  Vinstra

www.eiendomsmegler1.no

 

Tilskudd for bygging av bolig til eget bruk i Sør-Fron kommune

Alle personer som bygger hus til eget bruk i Sør-Fron kommune og oppfyller kravene for tilskudd, kan søke tilskudd på kr. 200 000 pr. bolig.

Følgende retningslinjer gjelder fra 01.01.2021:

  • Boligtilskudd tildeles både ved oppføring av enebolig og kjøp av nye leiligheter.
  • Tilskuddet utbetales eier av boligen/leiligheten og som selv skal bo i denne.
  • Tomta skal være fradelt som boligtomt.
  • Tilskuddet kan kreves utbetalt når ferdigattest er gitt.
  • Ordningen gjelder helårsboliger i hele kommunen. Fritidsboliger omfattes ikke.
  • Tilskudd kan tildeles søker bare en gang.
  • Bygging må være ferdig senest 2 år fra den dagen det er gitt tilsagn om tilskudd.
  • Tilskuddet blir finansiert ved bruk av kommunens boligbyggingsfond.
  • Formannskapet får fullmakt til å avgjøre tvilstilfelle som kan komme.

Tilskuddsordninga blir tatt fra disposisjonsfond og gjelder fram til det er innvilget til 15 nye boliger fra 1. januar 2021. Det blir ny politisk behandling av disposisjonsfondet når midlene nærmer seg oppbrukt. 

Her finner du søknadsskjema og kriterier for tildeling av tilskudd