Støttekontakt

Hovedoppgaven til en støttekontakt er å hjelpe den enkelte brukeren til en meningsfull fritid og deltakelse i aktiviteter som kan bidra til sosialisering. Leder for tildelingskontoret har ansvaret for rekruttering og oppfølging av støttekontakter. Støttekontakter kan være en til en tiltak eller et gruppetiltak. Barn og unge bør være en prioritert gruppe.

 

 

Hvem kan få tjenesten?

  • Tjenesten kan innvilges til barn, unge og voksne med psykiske lidelser eller funksjonshemming, rusmisbrukere og familier med sammensatte problemer.
  • Støttekontakttimene skal brukes til deltakelse på kultur og fritidsaktiviteter, nettverksbygging, opplevelse og egenaktivitet.
  • Støttekontakt innvilges etter en individuell vurdering i samråd med søker. Omfanget og varigheten av støtten som skal gis, fastsettes av tildelingskontoret.
  • Det gis unntaksvis støttekontakttimer til barn under 10 år. Dette ut i fra at denne aldersgruppen sjelden har et selvstendig kultur- og fritidsliv uavhengig av foresatte.

 

Forhold som ikke gir rett til tjenesten

  • Hjelpebehov som dekkes av nære familiemedlemmer som foreldre/foresatte, søsken, besteforeldre, samboer/ektefelle, eller andre som bor i samme husstand som bruker.
  • Behov for følge til offentlige kontorer samt lege.

 

Egenbetaling

Det er ingen egenbetaling på støttekontakten. Brukeren må selv betale for utgifter til ulike aktiviteter og transport utenfor kommunens grenser.

 

Hvordan søker du? 

Felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

 

Søknaden kan du sende til

Adresse søknadsskjema helse- og omsorgstjenester
Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron

 

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon tildelingskontoret
Telefon 61 29 90 22/61 29 92 07
Åpningstider Åpent 9-14, mandag til fredag
Besøksadresse Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron Inngang nord, ved hjemmetjenesten
Postadresse Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron

 

Prinsipper for tildeling

Helhetlig kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester (PDF, 731 kB)