Skuleruta

 Oversikt over ferie- og fridagar i løpet av skuleåret.

Skoleruta 2022/2023

Skoleruta 2022/2023
Måned Informasjon Antall dager
August Skolestart 15.08.2022 13
September 22
Oktober Høstferie uke 41. 10.-14.10.2022 16
November Elevfri: 25.11.2022 21
Desember Siste skoledag før jul: 21.12.2022 15
Januar Første skoledag etter jul og nyttår: 03.01.2023 21
Februar Elevfri: 03.02.2023. Vinterferie uke 9 17
Mars Vinterferie uke 9 27.02.-03.03.2023 20
April Påskeferie: 03.04-10.04.2023. Første skoledag etter påske: 11.04.2023. 14
Mai Offentlige høytidsdager: 1.mai, 17. og 18.mai og 29.mai 2023 19
Juni Siste skoledag 16.06.2023 12

Ferie og fridagar i løpet av skuleåret 2022/2023 (PDF, 552 kB)