Skuleruta

 Oversikt over ferie- og fridagar i løpet av skuleåret

Ferie og fridagar i løpet av skuleåret 2021/2022 (PDF, 125 kB) 

Ferie og fridagar i løpet av skuleåret 2022/2023 (PDF, 552 kB)