Midt-Gudbrandsdal Flyktningetjeneste

Midt-Gudbrandsdal Flyktningetjeneste (MGF) er en felles tjeneste for kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. MGF ble etablert den 01.01.19, og Sør-Fron kommune er vertskommune.

Besøksadresse: Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron
Postadresse: Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron

Åpningstider mandag til fredag fra 08.00 – 15.30.

 

Ansatte ved kontoret

Anita Skjeggestad Nord er tjenesteleder for MGF. Kontoret har 4 ansatte.

KONTAKTINFORMASJON

Marte Brunæs Torgersen
90 19 80 06
marte.brunaes.torgersen@sor-fron.kommune.no

Inga Maria Walaker
94 87 43 57
inga.marie.walaker@sor-fron.kommune.no

Anne Grethe Kolobekken
90 78 79 41
anne.grethe.kolobekken@sor-fron.kommune.no

Marianne Hytten Bekkum
47 45 65 42
marianne.hytten.bekkum@sor-fron.kommune.no
 

Tjenester


Midt-Gudbrandsdal Flyktningetjeneste jobber etter retningslinjer som er utarbeidet interkommunalt i nord- og midt Gudbrandsdalen.

Tjenestene MGF utfører er:

  • Bistand i forbindelse med bosetting fra mottak eller ved mottak av kvoteflyktninger
  • Oppfølging og veiledning etter bosetting
  • Bistand i forhold til introduksjonsprogram og andre tiltak
  • Bistand med praktiske gjøremål, oppfølging og informasjon
  • Koordineringsansvar
  • Informasjonsvirksomhet ut til andre tjenester, lag og foreninger
  • Integreringsarbeid

Kontakt

Avdelingsleiar
90198006