Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten bistår flyktninger som skal bosettes i kommunen etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) samt flyktninger som har bodd i kommunen kortere enn 5 år.

I tillegg til flyktningetjenesten har Sør-Fron etablert et flyktningehelseteam

 

Hva slags hjelp kan du få fra flyktningetjenesten og flyktningehelseteamet?

 

  • bistand i forbindelse med flytting fra asylmottak for de som har fått tildelt Sør-Fron som bostedskommune
  • oppfølging og veiledning etter bosetting. Dette kan for eksempel være utfylling av søknader og andre skjema, diverse praktisk oppfølging, informasjon med mer.
  • bistand i forhold til introduksjonsprogram og andre kvalifiseringstiltak
  • oversetting av vitnemål, attester og eventuelt andre dokumenter

Sør-Fron kommune har, med en rekke andre kommuner, en interkommunal flyktningeplan som er veiledende for flyktningarbeidet i kommunen.

 

Kontaktinformasjon

Flyktningetjenesten i Sør-Fron kommune hører inn under NAV- kontoret. For spørsmål kan NAV Sør-Fron kontaktes på tlf. 55 55 33 33.

Flyktningehelseteamet hører inn under helsestasjon i tjenesteområdet Familie og mestring.

Flyktningkonsulenten og kontaktperson kan nås på telefon: 94 87 43 57, eller e-post siv.magnhild.myhrsveen@sor-fron.kommune.no

Ansvarlig Familie og mestring. Sist endret 07.12.2016 10:22
Fant du det du lette etter?