Midt-Gudbrandsdal Flyktningetjeneste

Midt-Gudbrandsdal Flyktningetjeneste (MGF) er en felles tjeneste for kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. MGF ble etablert den 01.01.19, og Sør-Fron kommune er vertskommune.

Besøksadresse: Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron
Postadresse: Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron
Åpningstider mandag til fredag fra 08.00 – 15.30.

Ansatte ved kontoret

Anita Skjeggestad Nord er tjenesteleder for MGF. 

KONTAKTINFORMASJON

Marte Brunæs Torgersen
Tlf. 901 98 006
marte.brunaes.torgersen@sor-fron.kommune.no

Inga Maria Walaker
Tlf. 948 74 357
inga.marie.walaker@sor-fron.kommune.no

Anne Grethe Kolobekken
Tlf. 907 87 941
anne.grethe.kolobekken@sor-fron.kommune.no

Marianne Hytten Bekkum
Tlf. 474 56 542
marianne.hytten.bekkum@sor-fron.kommune.no

Silje Marie Hage
Tlf. 469 45 841
silje.marie.hage@sor-fron.kommune.no

Amalie Gårderløkken Bjørkli
Tlf. 476 35 159
amalie.bjorkli@sor-fron.kommune.no 

Natalia Gratz
Tlf. 907 87 629
natalia.gratz@sor-fron.kommune.no

Tjenester

Midt-Gudbrandsdal Flyktningetjeneste jobber etter retningslinjer som er utarbeidet interkommunalt i nord- og midt Gudbrandsdalen.

Tjenestene MGF utfører er:

  • Bistand i forbindelse med bosetting fra mottak eller ved mottak av kvoteflyktninger
  • Oppfølging og veiledning etter bosetting
  • Bistand i forhold til introduksjonsprogram og andre tiltak
  • Bistand med praktiske gjøremål, oppfølging og informasjon
  • Koordineringsansvar
  • Informasjonsvirksomhet ut til andre tjenester, lag og foreninger
  • Integreringsarbeid

Kontakt