Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehagen

Barn, familie og sol   - Klikk for stort bilde Her kommer viktig informasjon til foreldre med barnehagebarn:

  • Moderasjonsordninger for familie eller husholdninger med lav inntekt
  • Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer 

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samla inntekten til familien eller husholdningen, har dere rett på redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2019 gjelder dette for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 557 300 kroner. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

 

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer.

Fra 1. august 2016 har alle 2-, 3-, 4- og 5- åringer, barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke. For barnehageåret 2019/2020 vil dette si barn født 2017, 2016, 2015 og 2014.

Denne ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 548 500 kroner.

Søknader om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid kan du gjøre elektronisk på eget skjema som du finner her.

Se føringene nasjonalt på www.udir.no

 

Søknadsfrist for hele barnehageåret 2019 - 2020 er: 01.08.2019

Frist for søknader gjennom året er den 1. i hver måned og blir behandlet med virkning fra påfølgende måned.

 

Sist endret 01.11.2019 09.09
Fant du det du lette etter?