Informasjon om moderasjonsordning m.m for foreldre med barn i barnehagen i Sør-Fron kommune

Barn, familie og sol   - Klikk for stort bilde Her kommer viktig informasjon til foreldre med barnehagebarn:

  • Moderasjonsordninger for familie eller husholdninger med lav inntekt
  • Gratis kjernetid for 3- 4- og 5-åringer
  • Endring i oppholdstid

Moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samla inntekten til familien eller husholdningen, har dere rett på redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntektensin til barnehagen. I 2017 gjelder dette for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 500 500 kroner. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

 

Gratis kjernetid for 3-4- og 5-åringer.

Fra 1. august 2016 har alle 3- 4- og 5- åringer, barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke. Denne ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 450 000 kroner.

Søknader om moderasjoner gjøres på eget skjema som du finner her.

Se føringene nasjonalt på www.udir.no

 

Søknadsfrist for hele barnehageåret 2016-2017 er: 01.08. 2017

Frist for søknader gjennom året er den 1. i hver måned og blir behandlet med virkning fra påfølgende måned.

Endring av oppholdstid i de kommunale barnehagene fra å kunne velge 2, 3, 4, 5 dager til kun to valg 4 eller 5 dager.

I forbindelse med innsparingstiltak i økonomiplan 2016/2019 ble det vedtatt å endre mulighetene til å velge 2-3-4-5 dager/uke til kun å velge 4 og 5 dager/uke. Det er valgfritt å velge antall dager hvor barnehagen benyttes, men det betales for minimum 4 eller 5 dagersplass.

Dette ble vedtatt i kommunestyret.

Dette gjelder fra nytt barnehageår som starter 16.08.2016.

Sist endret 30.08.2017 10:33
Fant du det du lette etter?