Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehagen

Barn, familie og sol   - Klikk for stort bilde Her kommer viktig informasjon til foreldre med barnehagebarn:

  • Moderasjonsordninger for familie eller husholdninger med lav inntekt
  • Gratis kjernetid for 3- 4- og 5-åringer

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samla inntekten til familien eller husholdningen, har dere rett på redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2018 gjelder dette for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

 

Gratis kjernetid for 3-4- og 5-åringer.

Fra 1. august 2016 har alle 3- 4- og 5- åringer, barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke. Denne ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 533 500 kroner.

Søknader om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid kan du gjøre elektronisk på eget skjema som du finner her.

Se føringene nasjonalt på www.udir.no

 

Søknadsfrist for hele barnehageåret 2018-2019 er: 01.08.2018

Frist for søknader gjennom året er den 1. i hver måned og blir behandlet med virkning fra påfølgende måned.

 

Sist endret 05.07.2018 10.41
Fant du det du lette etter?