Reisevaksinering

Helsestasjon tilbyr vaksinasjon og rådgiving før utenlandsreiser i aldersgruppen 0 -20 år. Legekontoret tilbyr vaksinasjon til ungdom og voksne over 20 år.

Skal du besøke steder som Afrika, Asia, Latin-Amerika, Stillehavsøyene, og det tidligere Øst-Europa, anbefaler vi å ta reisevaksiner. Det er også land i Europa hvor vaksinering er anbefalt. Enkelte land i Afrika og Sør-Amerika krever gulfebervaksine attestert 10 dager før innreise til landet.

Anbefalinger om vaksinasjon avhenger av tidligere vaksinasjonsstatus, reisemål, reisens art, lengde og årstid. Ta med dokumentasjon fra tidligere vaksinasjoner.

Helsestasjonen gir råd 

Helsestasjonen gir informasjon om forebyggende tiltak mot myggstikk, råd om hygiene, smitte via mat og drikke, tiltak mot diare, seksuelt overførbare sykdommer m.m.

Du må kontakte fastlegen din for resept mot malaria.

Det må tas spesielle hensyn for spedbarn, småbarn, gravide og eldre. Personer med kronisk sykdom eller funksjonshemming bør konsultere egen lege før utenlandsreiser.

Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år.

Planlegg vaksineringen

Ta kontakt med helsestasjonen i god tid slik at vi kan lage et program som passer for din reise og ditt utenlandsopphold.

Telefontid og timebestilling

Helsestasjonen svarer på spørsmål knyttet til reisevaksinering alle dager.

Timebestilling kan foretas hele uken på tlf.992 65 795.

Vær oppmerksom på at alle vaksinerte anmodes om å oppholde seg i venterommet i 20 minutter etter vaksinering.

Betaling

Det tas betaling for konsultasjonen og vaksinene. Konsultasjonsgebyr pålydende kr.100,- må betales om man ikke møter til avtalt time. Dette gjelder også for timer som ikke er avbestilt innen arbeidsdagen før timeavtalen.

Priser:

  • Første gang konsultasjon: kr.200,- +vaksiner
  • Fler gang konsultasjon    : kr.100,- +vaksiner
  • Barn 0 -16 år betaler kun for vaksiner.

Åpningstider

Alle dager kl. 08.30 - 15.00

(Det kan forekomme unntak i skoleferiene).

Lokalisering

Helsestasjonen holder til i 1.etg.v/Sørheim Omsorgssenter, Sørheimsvegen 15.