Dagtilbud for hjemmeboende i Sør-Fron kommune

Tre dager i uka har vi dagtilbud rettet mot hjemmeboende personer. Dagtilbudet er lokalisert på Sørheim omsorgssenter. Tilbudet inkluderer drosje tur/retur eget hjem, frokost, middag og ulike aktiviteter. Vi tilpasser aktivitetene til den enkeltes funksjonsnivå, slik at den gir mestringsfølelse og oppleves meningsfylt.

 

Dagaktivitetsplass for personer med demens

To dager i uka er målgruppa hjemmeboende personer med demensdiagnose eller hvor det planlegges utredning. Valgfritt om man vil benytte seg av en eller begge dager.

 

Målsetting for tilbudet:

  • Å gi meningsfulle opplevelser og aktiviteter, i et trygt og godt miljø
  • At brukerne deltar i et sosialt fellesskap og etablerer kontakter
  • Å bygge opp under egenmestring tilpassa den enkeltes funksjonsevne.
  • At de som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.
  • Gi nødvendig avlastning for pårørende.

 

Dagaktivitetsplass for eldre personer

 

En dag i uka er for eldre hjemmeboende personer. Her tilbyr vi også meningsfylte opplevelser og sosialt samvær i et trygt, godt miljø der brukerne kan etablere kontakter. Vi prøver å finne aktiviteter som er tilpassa den enkeltes funksjonsnivå.

 

Hva koster tjenesten?

Pris per dag: kr. 90,- (satser per 2020). Det sendes samlet regning en gang i måneden, etterskuddsvis.

 

Hvordan søker du?

Søknaden kan gjøres skriftlig eller muntlig

Felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

 

Søknaden kan du sende til

Adresse søknadsskjema helse- og omsorgstjenester
Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron

 

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon tildelingskontoret
Telefon 61 29 90 22/61 29 92 07
Åpningstider Åpent 9-14, mandag til fredag
Besøksadresse Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron
Postadresse Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron

 

 

Prinsipper for tjenestetildeling

Helhetlig kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester (PDF, 731 kB)