Har du behov for økt sosialisering og aktivisering i hverdagen?

Tre dager i uka har vi dagtilbud rettet mot hjemmeboende personer. Dagtilbudet er lokalisert på Sørheim omsorgssenter. Tilbudet inkluderer drosje tur/retur eget hjem, frokost, middag og ulike aktiviteter. Vi tilpasser aktivitetene til den enkeltes funksjonsnivå, slik at den gir mestringsfølelse og oppleves meningsfylt.

Har du behov for økt sosialisering og aktivisering i hverdagen?

​Da kan dagtilbudet i Sør-Fron Kommune nettopp være noe for deg.

Dagtilbudet er ment for de med behov for sosiale, kognitive og fysisk stimulerende aktiviteter i hverdagen.
Tilbudet er svært opptatt av å kunne skape en hyggelig atmosfære med kaffe, mat og prat om hverdagslige ting som opptar den enkelte.

Dagtilbudet er en god møteplass for å kunne opprettholde det sosiale i hverdagen, og ivareta egne ressurser. Tilbudet vil kunne gi den enkelte en meningsfull hverdag. 
Her vil du møte andre mennesker og muligheten til å kunne delta på ulike aktiviteter/gjøremål som tar utgangspunkt i dine interesser og forsøkt tilpasset den enkelte.

Dagtilbudet er to dager i uken fra klokken 10.00-14.00. Sør-Fron kommune  

Kan dette være noe for deg, eller noen du kjenner?

Ta kontakt med tildelingskontoret på telefon 46830457 for mer utfyllende informasjon rundt tilbudet og om det kan være aktuelt for nettopp deg.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Dagaktivitetsplass for eldre personer

En dag i uka er for eldre hjemmeboende personer. Her tilbyr vi også meningsfylte opplevelser og sosialt samvær i et trygt, godt miljø der brukerne kan etablere kontakter. Vi prøver å finne aktiviteter som er tilpassa den enkeltes funksjonsnivå.

Hva koster tjenesten?

Pris per dag: kr. 90,- (satser per 2020). Det sendes samlet regning en gang i måneden, etterskuddsvis.

Hvordan søker du?

Søknaden kan gjøres skriftlig eller muntlig

Felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

 

Søknaden kan du sende til

Adresse søknadsskjema helse- og omsorgstjenester
Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon tildelingskontoret
Telefon 468 30 457
Åpningstider Åpent 9-14, mandag til fredag
Besøksadresse Sørheimsvegen 15, 2647 Sør-Fron
Postadresse Sør-Fron kommune v/tildelingskontoret
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron

Prinsipper for tjenestetildeling

Helhetlig kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester (PDF, 5 MB)