Kommunekart for Midt-Gudbrandsdalen

Kommunekart for geodatasamarbeidet i Midt-Gudbrandsdal er en komplett innsynsløsning for kart. Det er mulighet for egne påtegninger av areal, lengder, figurer og tekst, utskriftsmuligheter med og uten tegnforklaring, punkteksport til GPX fil for bruk i egen GPS. Videre er det detaljert informasjon om objekt i kartet som bygg, eiendommer, adresser og arealplaner.

 

Kommunens innsynsløsning for kart:

Åpne kommunekart

 

Oversikt over arealplanene i kommunen med tilhørende dokumenter:

Se og søk arealplaner

 

Kjøp kart og eiendomsinformasjon

e-Torg