Tilkobling vann og avløp

Du må søke kommunen om tillatelse når du skal koble private vann- og avløpsledninger til kommunalt nett. 

Søknaden skjer på samme skjema som brukes til byggesak, og søknaden blir behandlet på plan- og bygningsavdelingen. 

 

Ved å henvende deg til kommunalteknisk avdeling kan du få vann- og avløpskart som viser aktuelle plasser for tilkobling.

Alle næringsbygg skal installere vannmåler. For private er det frivillig om en vil betale for målt eller stipulert forbruk. Vannmåler leies av kommunen, og hentes på servicekontoret.

Priser

Tilknytningsgebyr bolig og fritidsbolig 2017
Vare Vann inkl.mva. Avløp inkl.mva.
Tilknytningsgebyr bolig/fritidsbolig 18 750 18 750
Tilknytningsgebyr for nærings- og offentlig virksomhet 2017
Vare Vann inkl.mva. Avløp inkl.mva.
Stikkledning vann 0-32mm 23 625 22 312,50
Stikkledning vann 33-63mm 35 500 33 500
Stikkledning vann 64-90mm 53 125 50 125
Stikkledning vann over 90mm 79 750 75 250