Tilkobling vann og avløp

Du må søke kommunen om tillatelse når du skal koble private vann- og avløpsledninger til kommunalt nett. 

Søknaden skjer på samme skjema som brukes til byggesak, og søknaden blir behandlet på plan- og bygningsavdelingen. 

 

Ved å henvende deg til kommunalteknisk avdeling kan du få vann- og avløpskart som viser aktuelle plasser for tilkobling.

Alle næringsbygg skal installere vannmåler. For private er det frivillig om en vil betale for målt eller stipulert forbruk. Vannmåler leies av kommunen, og hentes på servicekontoret.

Mer informasjon om gebyrer og priser finner du her: Priser,avgifter og gebyrer.