Jordmor

I Sør-Fron kommune er jordmortjenesten underlagt tjenesteområdet Familie og mestring. Jordmor er i Sør-Fron hver onsdag og har kontor på helsestasjonen. 
 
Svangerskapsomsorg er et tilbud der lege og jordmor gjennomfører kontroll og tilsyn for å medvirke til at svangerskap og fødsel blir gjennomført på en trygg måte for mor og barn. Sikre at mor sin somatiske og psykiske helse og hennes sosiale velvære blir best mulig ivaretatt.
 
 
 

Hvem har rett på tjenesten?

 
Tilbud til alle gravide i Sør- Fron. Ved at den gravide tar kontakt med legesenteret som tilviser til jordmor. 
 
Tjenesten er gratis.
Kontaktinformasjon helsestasjonen
Ansatte Telefon Mobil
Ingeborg Braastad Hagen, helsesykepleier, fagkoordinator 992 65 795
Ingrid Wistad, helsesykepleier 957 74 768
Eli Oda Segelstad, barne- og familieveileder 947 86 474
Hanne Sletten Lie, psykolog 911 55 464
Signy Brandstad Stubrud, jordmor 480 36 321
Esther Femsteinevik, fysioterapeut 482 52 425
Hanna Bergheim, helsestasjonslege

 

 
 

Hva kan jeg forvente av de tilsatte

 
- At du blir møtt på en respektfull og høflig måte
 
- At de holder taushetsplikten sin
 
- At du får faglig forsvarlig rettledning i forhold til ulike tema og evt bekymringer.
 
Tjenesten er gratis.
 

 

Når noe ikke fungerer

 
Dersom du opplever at du ikke får den hjelpen du trenger, kan du ta kontakt med ledende helsesøster.
 
 
 

Klage

 
Finner du grunn for å klage på innholdet i tjenesten eller på helsepersonellet som utfører tjenesten, ta kontakt med ledende helsesøster. Klagen må være skriftlig og innholde hva du er misfornøyd med og hva du ønsker annerledes.
 
Dersom ledende helsesøster ikke imøtekommer klagen som gjelder for innholdet i tjenesten, eller helsepersonellet som utfører tjenesten, blir klagen drøftet med kommunelegen før den eventuelt sendes videre til Helsetilsynet i Oppland(fylkeslegen) for endelig behandling der.