Jordmor

I Sør-Fron kommune er jordmortjenesten underlagt tjenesteområdet Familie og mestring. 
 
Svangerskapsomsorg er et tibud der lege og jordmor gjennomfører kontroll og tilsyn for å medvirke til at svangerskap og fødsel blir gjennomført på en trygg måte for mor og barn. Sikre at mor sin somatiske og psykiske helse og hennes sosiale velvære blir best mulig ivaretatt.
 
 
 

Hvem har rett på tjenesten?

 
Tilbud til alle gravide i Sør- Fron. Ved at den gravide tar kontakt med legesenteret som tilviser til jordmor. 
 
Tjenesten er gratis.
 
 
 

Hva kan jeg forvente av de tilsatte

 
- At du blir møtt på en respektfull og høflig måte
 
- At de holder taushetsplikten sin
 
- At du får faglig forsvarlig rettledning i forhold til ulike tema og evt bekymringer.
 
Tjenesten er gratis.
 

 

Når noe ikke fungerer

 
Dersom du opplever at du ikke får den hjelpen du trenger, kan du ta kontakt med ledende helsesøster.
 
 
 

Klage

 
Finner du grunn for å klage på innholdet i tjenesten eller på helsepersonellet som utfører tjenesten, ta kontakt med ledende helsesøster. Klagen må være skriftlig og innholde hva du er misfornøyd med og hva du ønsker annerledes.
 
Dersom ledende helsesøster ikke imøtekommer klagen som gjelder for innholdet i tjenesten, eller helsepersonellet som utfører tjenesten, blir klagen drøftet med kommunelegen før den eventuelt sendes videre til Helsetilsynet i Oppland(fylkeslegen) for endelig behandling der.