Kva skjer hos oss?

 Her vil vi leggje ut nyheiter frå vår kvardag på Sør-Fron ungdomsskule

Publisert 06.03.2020

Helsedirektoratet har også laget en kortversjon av videoen med informasjon til barn og unge om det nye koronaviruset

Her er lenke til videoen

Publisert 05.03.2020

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus, og Helsedirektoratet har laget en film som retter seg mot barn og unge. I filmen svarer Helen (lege i Helsedirektoratet) på spørsmålene fra Hermine på 13 år.

Her er lenken til videoen i youtube

Publisert 17.10.2019

 Skulen har utarbeida eit hefte med nyttig informasjon om skuleåret 2019-2020.

Her kan du lese heftet (PDF, 2 MB)

Publisert 12.06.2018

Frå 1.juni til 31.august kan du som går i 1. til 7. klasse, delta på Sommarles 2018!

Vi har utvikla Sommarles for å gjere lesing endå litt gøyare for dykk. For kvar bok du les og registrerer på www.sommarles.no, får du XP (poeng) og går etter kvart opp i level. Sommarles er for alle, uansett kor fort eller sakte du les. Du konkurrerer nemleg først og fremst med deg sjølv. Du kan velje å lese vanlege bøker, e-bøker, lydbøker, teikneseriebøker, eller du kan bli lesen for av nokon andre – all lesing tel og gir deg XP. Og sjølvsagt har vi premiar! Du kan få både kule digitale trofé til profilen din på nettsida, og premiar som du hentar på biblioteket.

 

Publisert 29.05.2018

Elever og foresatte har rett til å klage på standpunktkarakter og karakter på muntlig og skriftlig eksamen.

Publisert 24.04.2018

Elever fra Sør-Fron ungdomsskule som tar valgfag innsats inviterer til eldrekafé 26.04.18 kl. 13.00-14.15 i kantina på Sør-Fron ungdomsskule.

Formålet er å gjøre noe positivt for andre og spre glede, og de vil invitere til en koselig stud med servering av kaffe, kaker og rundstykker. Det blir også loddsalg og quiz med premier laget av elever på skulen

Inngang kr. 50

Pengene går til barneavdelingen ved Lillehammer sykehus.

Publisert 05.03.2018

Barnehagane og skulane i Sør-Fron deltek for tida i utviklingsprosjektet «Inkluderande barnehage og skulemiljø», som er ei nasjonal satsing frå utdanningsdirektoratet. Barnehage/ skule og heim er viktige samarbeidspartnarar både når det gjeld førebygging og avdekking av krenkingar og mobbing. I den forbindelse arrangeres det foreldremøte:

Måndag 9. april kl. 19 – 20.30

Det vil bli servert kaffi og kringle i forkant av foredraget, ca. kl. 18.30. Vel møtt!

Kulturhuset på Sør-Fron ungdomsskule

Tema: Foredrag med Ingrid Grimsmo Jørgensen

Førebygging og handtering av krenkingar og mobbing – vaksenrolla og samarbeidet mellom heim – barnehage/ skule.

Ingrid G. Jørgensen er utdanna pedagog og arbeider ved høgskulen i Innlandet. Ho er ein lokal foredragshaldar med stort engasjement og kunnskap kring tema som omhandlar barn si utvikling og læring, konflikthandtering og mobbing.  

Her finner du invitasjon med svarslipp (PDF, 113 kB)

Publisert 21.12.2017

Frå 01.01.2018 blir nåverande lærar Eivind Lund konstituert som rektor på Sør-Fron ungdomsskule inntil ny rektor blir tilsett.

 

Kontaktinformasjon:

Telefon: 61 29 93 10/ 90 79 31 55

E-mail: eivind.lund@sor-fron.kommune.no

Publisert 27.09.2017
Fra første rad: Ajdin Sarajlija, t.v. Andre rad: Elise Melgård Rotmo, Synne Solberg t.v. Tredje rad: Monica Gravdal, Ole Tvete Muriteigen, Jon Monshaugen og Gunhild Haave, bakerst: Jon Gaarden, Jan Reinert Rasmussen

Fredag 15. september hadde MOT på Sør-Fron refleksjons-og inspirasjonssamling.

Rektor Jon Monshaugen og regionleder for MOT Monica Gravdal starta dagen med en samtale om status for MOT arbeidet på Sør-Fron. Etter dette samla styringsgruppa seg til refleksjonsmøte. De som møtte regionlederen fra styringsgruppa var MOT-leder Ole Tvete Muriteigen, Jan Reinert Rasmussen, Jon Gaarden, Jon Monshaugen og MOT- koordinator Gunhild Haave. Vi såg på resultat fra MOT-undersøkelsen og veien videre. 

Publisert 24.03.2017

Denne uka har elevane ved Sør-Fron ungdomsskule hatt ei utprøving av mobilfri veke og Farmenaktivitetar.