Hjelp til å bo hjemme

Dette består av flere tilbud til deg som på grunn av sykdom og redusert helse trenger praktisk hjelp, trygghetstiltak eller sykepleie. Du må bo eller midlertidig befinne deg i Sør-Fron kommune.

Hjemmetjenesten skal bidra til at innbyggerne i Sør-Fron kan bo hjemme så lenge som mulig. Målet er at de som mottar tjenesten skal bli mest mulig selvhjulpen. Etter brukers behov kan hjemmetjenesten bidra med forebyggende tiltak, veiledning, rehabilitering og pleie i alle livets faser