Grensepåvisning

Dersom det tidligere har vært holdt en oppmålingsforretning eller tilsvarende, der grensen har blitt koordinatbestemt, og man er usikker på hvor grensemerkene står, kan en oppmålingsforretning rekvireres for å påvise grensemerker.

Benytt deg av følgende skjema:

Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning

og kryss av for Klarlegging av eksisterende grense.

Her trengs ingen nabovarsling, men legg ved et kartutsnitt som viser det / de grensepunkt (er) som ønskes påvist.