Barnevern - Midt-Gudbrandsdal barnevernstjenesten

Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste er felles barnevern for kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Felles barneverntjeneste hadde oppstart fra 01.01.2019

Ringebu kommune er vertskommune og kontorene er på rådhuset i Ringebu kommune.

Adresse: Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste, Hanstadgata 4, 2360 Ringebu.

Tjenesten kan nås på felles sentralbordnummer: 61 28 30 00

Mer informasjon finner du på Midt-Gudbrandsdal barnevernstjeneste sin hjemmeside

Barnevernvakt

Fra 01.01.2019 har Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste inngått samarbeid med Ringsaker interkommunale barnevernvakt som er aktiv i helger og fra kl.15.00 om ettermiddag til kl.08.00 på morgenen alle dager ellers i uken.

Tlf. nummeret er: 40 40 40 15

Kartpunkt