Testing

Pål Martin Enstad Hansen Med økt vaksinasjonsdekning i befolkningen og en ny fase av pandemien er mange smitteverntiltak for befolkningen tatt bort. Fasen kalles normal hverdag med økt beredskap, og medfører blant annet at innbyggere nå skal både teste og eventuelt smittespore seg sjøl. 

Lokalt for Sør-Fron kommune innebærer dette følgende:

 • Testing og smittesporing skal følges opp av den enkelte innbygger med behov for dette.
 • Testing skjer hovedsakelig gjennom hurtigtesting.

Se testkriterier her!

 • På grunn av knapphet på hurtigtester, er det innført ny prioritering for bruk av selvtest, fra Helsedirektoratet.

  • Utdeling av hurtigtester er kun til de med luftveissymptomer.

 • Ring servicetorget på tlf. 61 29 90 00 for henting av hurtigtest i åpningstiden kl 09:00-14:00
 • Det er også mulig å kjøpe/bestille hurtigtester på apoteket.

Her finner du prioriteringslisten fastsatt av Helsedirektoratet  (PDF, 594 kB)

 • Ved positiv hurtigtest; skal den bekreftes med PCR test,  pålagt isolering i fem dager, og varsle dine nærkontakter. Hvis man tester positivt på hurtigtest må man ta en PCR-test på legekontoret for å bekrefte at testresultatet er riktig. Smittesporingen skal imidlertid settes i gang straks man har en positiv hurtigtest, og man skal ikke vente på PCR-test for å starte smittesporingen. For bestilling av PCR-test etter positiv hurtigtest kontakter man legekontoret.

Karantene og isolasjon

Er du sjuk skal du fremdeles holde deg hjemme og unngå mennesker du ikke bor med, til du bare har restsymptomer og har fått negativt prøvesvar. Dette gjelder både vaksinerte og uvaksinerte. Testing foregår ved hjemmetesting. Kontakt servicekontoret i tidsrommet 09.00 til 14.00 for å få utdelt testutstyr.

Dersom du tester positivt:

Dersom du tester positivt for korona, er du pålagt isolering i fem dager.

Du må varsle dine nærkontakter selv. Disse nærkontaktene deles inn i to grupper:

 • Særlige nærkontakter (dem du bor med eller andre nære)
 • Øvrige nærkontakter (arbeidskolleger, venner, barn i samme skoleklasse eller barnehageavdeling)

Du må selv varsle dine egne nærkontakter og informere om at de er eksponert for virus. Da videreformidler du det som står under:

Informasjon til særlige nærkontakter (dem du bor med eller andre nære):

Regler for dem som bor med en smittet eller er tilsvarende nær, som kjæreste og bestevenn:

 • Hvis man er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 for mindre enn 12 måneder siden, kan man leve som normalt.
 • Hvis man er delvaksinert bør man ta én test. Testen kan gjerne tas så fort som mulig. Testutstyr hentes på servicetorget til kommunen.
 • Hvis man er uvaksinert kan man følge følgende testregime for å unngå karantene: Hurtigtest hver dag i syv dager med negativt svar. Deretter kan man leve videre som normalt.  

Øvrige nærkontakter, som kollega eller medelev eller barn i barnehagen:

 • Følg med på helsetilstanden i ti dager. Ha lav terskel for å teste seg dersom man får symptomer.
 • Er man uvaksinert bør du ta en test så snart du får beskjed om at man er øvrig nærkontakt. Dette vil gjelde uvaksinerte voksne og uvaksinerte barn. Test hentes på servicetorget til kommunen. Man kan leve som normalt så lenge man ikke har symptomer og tester negativt.  

Dersom noen nærkontakter tester positivt på hurtigtest må vedkommende selv utføre ny smittesporing på sine nærkontakter. Da følger vedkommende samme framgangsmåte.

Hvis man tester positivt på hurtigtest må man ta en PCR-test på legekontoret for å bekrefte at testresultatet er riktig. Smittesporingen skal imidlertid settes i gang straks man har en positiv hurtigtest, og man skal ikke vente på PCR-test for å starte smittesporingen. For bestilling av PCR-test etter positiv hurtigtest kontakter man legekontoret.