Hva skal du bygge?

Hvor stort kan jeg bygge?
Må jeg søke?
Hva kan jeg gjøre uten å søke?
Kan jeg bygge selv?

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har enkle og gode veiledere på sin hjemmeside:

Direktoratet for byggkvalitet sine veiledere og verktøy