Midtbygda skule

Kontaktinformasjon Midtbygda skule
Besøksadresse: Bergevegen 31, 2647 Sør-Fron
Postadresse: Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron
Telefon rektor Anne R. Almehagen 480 92 032
Midtbygda skule 480 37 356
Antall elevar: 1.-7. klasse: 162

 

Se her for nytt frå Midtbygda skule

Plassering

Midtbygda skule ligg i gangavstand, om lag 1 km, frå sentrum. Etter bilvegen er det om lag 2 km frå sentrum. I sentrumsområdet ligg kommunehus, helsestasjon, bibliotek, idrettsbane/ skøytebane, butikkar og kyrkja.

Skulen har vore påbygd i fleire omgangar. Den eldste delen er frå 1960 og den nyaste er barnehagen som vart bygd i 2005.

Vi har eit fint uteområde med mange leikeapparat, ein aktivitetskiosk og ein ballbinge. Uteområdet vårt er òg tilgjengeleg og mykje brukt, utanom skuletida.

I vinterhalvåret får vi disponere landbruksareala inntil skulen som akebakke, og lysløypa er lagt som næraste nabo.

I tillegg til det disponerer vi eit lite skogsområde som vi kallar «Bakkaskogen», om lag 500 m frå skulen. Der har vi uteaktivitetar gjennom heile året, og det er bygd ein gapahuk med bålplass og ei hinderløype som vi kan bruke.

Organisering av skuledagen

Organisering av skuledagen på Midtbygda skule -skuleåret 2021-2022
Tidsrom Mån, tys og torsdag Onsdag 3.klasse Onsdag 4. - 7.klasse Fredag
1.aukt 08.50-10.20 08.50-10.20 08.50-10.20 08.50-10.20
Friminutt 20 min 20 min 20 min 20 min
2. aukt 10.40-11.25 10.40-11.25 10.40-11.25 10.40-11.25
Matfri 11.25-12.00 11.25-12.00 11.25-12.00 11.25-12.00
3. aukt 12.00-12.45 12.00-12.45 12.00-12.45 12.00-12.45
Friminutt 20 min 10 min 10 min
4. aukt 13.05-14.35 12.55-13.40 12.55-13.40
Skuleslutt 14.35 12.45 13.40 13.40
Leksehjelp Måndag kl.14.40-15.30 Hanne Linækern og Jorun Haverstad Rom 6
Onsdag kl. 14.40 - 15.30 Sofie Alme Rom 6