Klarlegging av grenser

Dersom en grense ønskes klarlagt, kan dette gjøres ved oppmålingsforretning.

Følgende skjema benyttes for å rekvirere klarlegging av eksisterende grense:

Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning

 

Det trengs ingen nabovarsling, da kommunen vil kalle inn aktuelle parter til oppmålingsforretningen.

Et kart som viser grenser som ønskes klarlagt må legges ved rekvisisjonen.

Legg også ved eventuell dokumentasjon som kan være av betydning for å bestemme hvor grensen går.