Hjelpemidler

Det er et mål at mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne utføre aktiviteter som de selv ønsker å utføre. Hjelpemidler kan være et av tiltakene for å lette utføringen av daglige aktiviteter, bedre kommunikasjon og øke arbeidsevnen.

Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler.

 

Hvem kan søke?

Er du funksjonshemmet eller har vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

Kommunen har korttidsutlån når behovet er midlertidig, som f.eks etter operasjon, hoftebrudd, m.m. Her kan du bl.a. få lånt rullator, rullestol, krykker (depositum 100,-), toalettforhøyer, arbeidsstol m.m.

 

Hvordan søker du?

Ergoterapeut vurderer behov og type hjelpemiddel og foretar hjemmebesøk innen 14 dager. Behandlingstiden varierer utfra hvilke type hjelpemiddel det er snakk om, og om aktuelle hjelpemiddel er på lager.

Ved langtidslån skriver ergoterapeuten søknad og sender til NAV Hjelpemiddelsentral Oppland. De fleste søknadene blir avgjort innen en måned. Maksimal behandlingstid er seks måneder. For enkelte hjelpemiddeltyper gjelder egne saksbehandlings- og leveringstider, som for eksempel på bil.

 

Klageadgang

Ved avslag på søknad om hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral er det mulig å klage. Klagefristen er seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til NAV Hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddelkoordinator kan bistå i utformingen av klagebrevet ved behov.

 

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål angående hjelpemidler ta kontakt med tildelingskontoret på telefon 61 29 90 22 eller ergoterapeut Olaug Andreassen tlf. 61 29 92 19/95 07 87 98, epost: olaug.andreassen@sor-fron.kommune.no

Her finner du mer informasjon fra NAV om hjelpemiddelordningen

 

Prinsipper for tjenestetildeling

Helhetlig kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Sør-Fron kommune (PDF, 5 MB)