Hjelpemidler

Det er et mål at mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne utføre aktiviteter som de selv ønsker å utføre. Hjelpemidler kan være et av tiltakene for å lette utføringen av daglige aktiviteter, bedre kommunikasjon og øke arbeidsevnen.

Hvem kan søke?

Tekniske hjelpemidler lånes ut til de som opplever å ha en funksjonsnedsettelse. Funksjonsnedsettelsen kan være medfødt eller ha oppstått etter sykdom eller skade. Hjelpemidlene skal bidra til en enklere hverdag og lånes ut for både kortere og lengre perioder, alt etter behov.

Kommunen har korttidsutlån av hjelpemidler når behovet er midlertidig, som for eksempel etter brudd, operasjon o.l. Her kan du blant annet få låne rullator, rullestol, krykker, toalettforhøyer, arbeidsstol m.m.

Har du behov for et lengre utlån av hjelpemidler kan kommunen bistå i å søke om hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Hvordan søker du?

Du kan ta direkte kontakt med ergoterapeut eller tildelingskontoret i kommunen dersom du har behov for et kortere eller lengre lån av hjelpemidler.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål angående hjelpemidler ta kontakt med tildelingskontoret på tlf. 468 30 457 eller ergoterapeut Olaug Andreassen tlf. 950 78 798, epost: olaug.andreassen@sor-fron.kommune.no