Etablererprøve

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven).

Etablererprøven skal sikre at ansvarlige for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. 

Hvordan gjennomføres kunnskapsprøven? 

Kunnskapsprøven avlegges elektronisk. Kommunen er ansvarlig for å avholde og rette etablererprøven. 
VINN tilbyr læremateriell, kurs og tilgang til test deg selv-prøver. Hvis du vil kjøpe læremateriellet klikker du her. 

Hvem skal jeg kontakte?

Kontakt seniorrådgiver Trond Tollefsrud for å avtale tidspunkt for avlegging av prøve. Ta med legitimasjon.
Telefon 61 29 91 26.
E-post adresse: trond.tollefsrud@sor-fron.kommune.no

Lover og retningslinjer