Skuleskyss

Opplæringslova gir deg rett til gratis skuleskyss dersom avstanden mellom heim og skule er meir enn 2. km (1.trinn) eller 4 km (2.-10.trinn).

I Sør-Fron kommune er desse reglane utvida slik at det er 2. km for 1.-4. trinn og 4 km for 5.-10. trinn.

Første skuleår får elevane tilsendt ei refleksbrikke i posten som dei nyttar som busskort. Frå 2. klasse får dei eit plastikkort som skal nyttast alle åra dei har rett til skyss. Denne skal dei ta vare på frå år til år.

Skulane eller kommunen melder inn skysselevar til Opplandstrafikk, som organiserer og planlegg skuleskyssen.

Saksbehandlar på skuleskyss er Anne Dalbak Evensen, som kan kontaktast på telefon 612 99 311 eller e-post; anne.dalbak@sor-fron.kommune.no.

Foreldre/ føresette kan søke om skuleskyss ved farleg skuleveg og spesielle behov. Her finner du søknadsskjema til "Vurderingsskjema trafikkfarlig skoleveg" .

Oppland fylkeskommune sine reglar og retningsliner for skuleskyss finn du her

Sist endret 15.03.2018 10:14
Fant du det du lette etter?