Skuleskyss

Opplæringslova gir deg rett til gratis skuleskyss dersom avstanden mellom heim og skule er meir enn 2. km (1.trinn) eller 4 km (2.-10.trinn).

I Sør-Fron kommune er desse reglane utvida slik at det 2. km for 1.-4. trinn og 4 km for 5.-10. trinn.

Første skuleår får elevane tilsendt ei refleksbrikke i posten som dei nyttar som busskort. Frå 2. klasse får dei eit plastikkort som skal nyttast alle åra dei har rett til skyss. Denne skal dei ta vare på frå år til år.

Skulane eller kommunen melder inn skysselevar til Opplandstrafikk, som organiserer og planlegg skuleskyssen.

Foreldre/ føresette kan søke om skuleskyss ved farleg skuleveg og spesielle behov.

Sist endret 29.01.2016 09:10
Fant du det du lette etter?