Skuleskyss

Opplæringslova gir deg rett til gratis skuleskyss dersom avstanden mellom heim og skule er meir enn 2. km (1.trinn) eller 4 km (2.-10.trinn).

I Sør-Fron kommune har desse reglane tidligare vore utvida slik at det er 2. km for 1.-4. trinn og 4 km for 5.-10. trinn.

Fra hausten 2020 gjelder nytt vedtak for Sør-Fron kommune. Det vil si at elevar i Sør-Fron fra skulestart 2020 skal følge Opplæringslova sine regler.

Innlandstrafikk sine reglar og retningsliner for skuleskyss finn du her

Skulane eller kommunen melder inn skysselevar til Innlandstrafikk, som organiserer og planlegg skuleskyssen.

Nye skysselever får utdelt skysskort ein av dei første dagene på skulen. Dette gjelder også for 1. klassinger, tidligere fikk dei refleks brikke som skyss bevis, nå får dei også skysskort.

Skysskortet skal brukes alle årane eleven har krav på skyss til og fra skulen. Dette gjelder også når eleven går over på ny skule (til og med videregående).

Hvis kortet er mistet eller ødelagt må det meldes fra til skulen, for å bestille nytt kort. Fra og med 5. klasse må eleven/familien selv betale for nytt kort, 150 kr.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med servicekontoret ved spørsmål om skuleskyss. E-post: postmottak@sor-fron.kommune.no eller tlf. 61 29 90 00

Trafikksikkerhet 

Viktig: Bruk setebelte både i buss og drosje.