Skuleskyss

Opplæringslova gir deg rett til gratis skuleskyss dersom avstanden mellom heim og skule er meir enn 2. km (1.trinn) eller 4 km (2.-10.trinn).

Innlandstrafikk sine reglar og retningsliner for skuleskyss finn du her

Skulane eller kommunen melder inn skysselevar til Innlandstrafikk, som organiserer og planlegg skuleskyssen.

Nye skysselever får utdelt skysskort ein av dei første dagene på skulen. Dette gjeld og for 1. klassingar, tidligere fekk dei refleksbrikke som skyssbevis, nå får dei og skysskort.

Skysskortet skal brukes alle årene eleven har krav på skyss til og frå skulen. Hvis kortet er mistet eller ødelagt må det meldes frå til skulen, for å bestille nytt kort. Frå og med 8. klasse må eleven selv betale 150 kr. for nytt kort.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med servicekontoret ved spørsmål om skuleskyss. E-post: postmottak@sor-fron.kommune.no eller tlf. 61 29 90 00

Trafikksikkerhet 

Viktig: Bruk setebelte både i buss og drosje.

Skjema for søknad om skuleskyss ved sjukdom/funksjonshemming