Februar 2023

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon.

Prosjektgruppa forbereder kartlegging. Hensikten med kartlegginga er å:  

1. Få kunnskap om hvordan kommunen jobber i dag med å identifisere og følge opp utsatte barn, unge og familier.

2. Få oversikt over hva slags kompetanse på tverrfaglig samhandling og identifikasjon og oppfølging vi har i kommunen i dag. 

3. Få oversikt over samhandlingsarenaer og tiltak som finnes.

4. Avdekke eventuelle mangler, behov eller ønske om endring. 

Det blir i tillegg til dette svært viktig å få tak i opplevelsene brukerne av de ulike tjenestene har.