Ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse

Alle søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest. Normalt er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I de sakene hvor det ikke er noen ansvarlig søker så er det tiltakshaver som skal sende inn søknaden.  For tiltak etter pbl § 20-3 må gjennomføringsplan (sluttført og signert) og eventuelt avfallsplan vedlegges.

Så lenge det kun gjenstår mindre arbeid og det ikke er farlig å ta i bruk bygningen, kan du også søke om midlertidig brukstillatelse. I tillatelsen skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og når du anser å være ferdig med gjenstående arbeid. En midlertidig brukstillatelse gjør at bygningen kan tas i bruk før du har mottatt ferdigattest.

Trykk her for å komme til skjema for ferdigattest