Aksellastrestriksjoner på kommunale veger i teleløsningen

Med hjemmel i vegtrafikkloven § 7, innføres det aksellastrestriksjoner på kommunale veger fra og med mandag 08.04.24 kl. 07.00.

Veger med 8 tonn: Gammelvegen.

Veger med 6 tonn: Stamnhaugvegen, Rustvegen, Plassvegen, Frydalsvegen, Dålåstigen, Vintervegen, Fossbrubakkane og Bjørnstulvegen. 

Ved søknad om dispensasjon kontaktes Statens vegvesen, Region Øst, på telefon 22 07 30 00. 

Restriksjonene vil ikke bli kunngjort ved skilting, og gjelder inntil de blir opphevet ved ny annonse. 

Evt. spørsmål kan rettes til Sør-Fron kommune, Kommunalteknisk avdeling, tlf. 61 29 90 00.