Barnehageplass for barnehageåret 2024/2025

Søk om ny plass, endre opphaldet eller søk barnet over til ein anna barnehage. Søknadsfrist 1. mars!

Nytt barnehageår startar 19.08.2024.

Dette gjeld om du ønskjer å søkje om ny plass eller endring av opphaldet (for både å auke og redusere barnehageplassen) eller ønskjer å søkje barnet over til ein anna barnehage. Du gjer dette ved å logge inn i Visma Flyt Barnehage sin føresettportal og klikkar på “Søknad”.  

Søknadsfrist: 1.mars 2024. 

Barnehagar i Sør-Fron: 

Harpefoss barnehage: 0 - 6 år 

Liene barnehage: 0 - 6 år 

Spørsmål kan rettast til: 

Styrar Liv Randi Sundhagen, Harpefoss barnehage, tlf: 481 24 885. 

Styrar Mette Gjefsen, Liene barnehage, tlf: 977 19 441. 

Her finn du søknadsskjema (visma.no)