Høring: Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 -2027

Formannskapet behandlet budsjett og økonomiplan i møte 16.11.2023. Frist for høringssvar er satt til 06.12.2023. Kommunestyret fatter endelig vedtak 14.12.2023.

Link til budsjett og økonomiplan 2024 -2027:

Link til budsjett og økonomiplan 2024 -2027

Link til saksdokumentene

Høringssvar sendes til:

postmottak@sor-fron.kommune.no

eller

Sør-Fron kommune

Kommunevegen 1

2647 Sør-Fron