Ny organisering i levekår fra høsten 2021

Klikk for stort bildeRådmannen har besluttet å omorganisere avdeling for levekår fra høsten 2021, ved å dele avdelingen opp i to driftsområder, ett oppvekst og ett for helse- og omsorg.

Prosessen hittil har bestått i konstruktive drøftinger/samtaler og innspill fra ledere og tillitsvalgte, som sammen har funnet løsninger som vil kunne være bærekraftig en tid framover.

De viktigste endringene er satt opp under, men omstillingsprosessen både i oppvekst og helse- og omsorg vil fortsette utover høsten, der flere oppgaver skal fordeles/omstilles.

Driftsområdet Oppvekst:

 • Eivind Lund bli konstituert som kommunalsjef oppvekst for 1 år i perioden 01.08.2021 -31.07.2022.
 • Svein Sletten blir konstituert som rektor på SFU i samme periode
 • Oda Eline Hagen blir konstituert som assisterende rektor i samme periode

De ansatte på Sør-Fron ungdomsskule ble orientert onsdag 09.06., vedrørende varsel om konstitueringer.

Driftsområdet Helse- og omsorg:

 • Irene Hagen blir kommunalsjef for helse- og omsorg fra 01.08.2021.
 • Tildelingskontoret blir organisert rett under kommunalsjef Helse- og omsorg.
 • Avdelinger blir organisert slik:
  • Sjukeavdeling
  • Demensavdeling
  • Utegruppe/omsorgsboliger
  • Kortid/rehab inkludert nattjenesten
  • Helsestasjon/fysio/ergo
  • Bolig og miljøtjenesten/SFAFS

Avdelingslederkabalen i Helse- og omsorg er ikke organisert enda, og skal innplasseres i løpet av juni/august.

Kommunestyret blir orientert om endringene torsdag 10.06.2021, i egen referatsak.