Påbud om bruk av munnbind i Sør-Fron

Klikk for stort bildeKommunestyret i Sør-Fron vedtok torsdag 25.03 påbud om bruk av munnbind i Sør-Fron kommune fra 25. mars til og med 11. april. 

Dette er forskriften:

Forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (Covid-19), Sør-Fron kommune, Innlandet fylke

Hjemmel: Fastsatt av kommunestyret i Sør-Fron kommune 25. mars 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd bokstav a.

§ 1 Formål

Formål med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i en periode med forventet økning i antall mennesker som oppholder seg i kommunen, og hvor smittesituasjonen i deler av Norge er alvorlig.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder i Sør-Fron kommune.

§ 3 Plikt til bruk av munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst to meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst to meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 4 Ansvar

Sør-Fron kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 5 Ikrafttreden og varighet

Forskriften gjelder fra 25. mars 2021 kl. 2400 til og med 11. april 2021 kl. 2400.

 

Rune Fromreide Sommer                                                          Anders Brabrand

Rådmann                                                                                     Kommuneoverlege