Teknisk overtakelse Frya RA

Sør-Fron kommune Fredag 19. november var det offisiell overtakelse med signering av protokoll og gaveoverrekkelse.

Hele forrige uke hadde driftspersonellet på teknisk gjennomgang og opplæring av anlegget med representanter fra Krüger Kaldnes.

Fredag 19. november hadde vi offisiell overtakelse med signering av protokoll og gaveoverrekkelse. Tilstede fra kommunen var prosjektleder Åge Øverjordet, byggeleder Østen Bergum, ingeniør Tom Erik Amundsen og driftsleder Magne Mæhlumshaugen. Fra totalentreprenør Krüger Kaldnes var prosjektleder Håvard Svoor Jakobsen.

Vi har fått et anlegg som nær dobler kapasiteten og på sikt skal anlegget ta over hele avløpsmengden fra Vinstra renseanlegg og Ringebu, når den nye vegen blir realisert. Det har også blitt gjort en oppgradering i forhold til arbeidsmiljøet ved anlegget.

De første signalene fra driftspersonellet er at anlegget fungerer som det skal, men det er mye å sette seg inn i og bli kjent med. Vi har nå et års prøveperiode der vi kan identifisere og utbedre eventuelle problemer som kan dukke opp.

Utenom noen små utfordringer med leveranser så har prosjektet gått veldig bra, godt samarbeid med entreprenør, ingen HMS avvik og vi har holdt oss innenfor gitte rammer.