Utviklingsfondet for landbruket i Sør-Fron kommune

I Sør-Fron kommune kan gårdbrukere søke kommunens utviklingsfond om tilskudd til fire ulike tiltak.

 

Søknadsfristen er 15. mars, og det er elektroniske søknadsskjema for de ulike ordningene. Ta kontakt med landbrukskontoret om du ønsker hjelp til å søke! 

Under finner du søknadsskjema til de ulike ordningene: 

  1. Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote i 2022
  2. Søknad om tilskudd til melkeproduksjon på seter i 2022
  3. Søknad om tilskudd til nydyrking
  4. Søknad om tilskudd til rydding av nytt innmarksbeite