Skal du bygge?

Hvor stort kan jeg bygge?
Må jeg søke?
Hva kan jeg gjøre uten å søke?
Kan jeg bygge selv?

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har enkle og gode veiledere på sin hjemmeside:

Direktoratet for byggkvalitet sine veiledere og verktøy

Skal du bygge - få oversikt over hva du må finne ut før du kan sette i gang, med direktoratet sine åtte steg fra idé til ferdig søknad 

Pass på at søknaden er komplett når du sender den til kommunen, så sparer du masse ekstraarbeid!

Ønsker du digital byggesøknad? - les mer her

Er du usikker på hvilke planer som gjelder for din eiendom? I kommunekart finner du informasjonen som gjelder din eiendom: Gå til kart her

Du kan gå direkte til alle byggesaksskjemaene på Direktoratet for byggkvalitet sine hjemmesider:
Alle byggesaksskjema (DiBK) 

Forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkel loven finner du her: Gå til forskriften