Gjeldande koronatiltak i Sør-Fron kommune

Innføring av lokale tiltak og anbefalingar i tillegg til dei nasjonale retningslinene blir fortløpande vurdert av kriseleiinga i Sør-Fron kommune. 

Lokale tiltak

Sør-Fron kommune har ingen lokale tiltak utover de nasjonale.

Nasjonale tiltak

Sjå til eikvar tid gjeldande nasjonale tiltak her.