Gjeldande koronatiltak i Sør-Fron kommune

Innføring av lokale tiltak og anbefalingar i tillegg til dei nasjonale retningslinene blir fortløpande vurdert av kriseleiinga i Sør-Fron kommune. 

Lokale tiltak

Det er per nå ingen lokale tiltak i Sør-Fron kommune. 

Kommunestyret i Sør-Fron vedtok torsdag 25.mars påbod om bruk av munnbind i Sør-Fron kommune fra 25.mars til og med 11.april. Påbodet vart ikkje forlenga, og gjeld dermed ikkje lenger. 

Den nasjonale anbefalinga om å bruke munnbind på alle stader der det ikkje er mogleg å halde to meters avstand, gjeld framleis. 

Nasjonale tiltak

Nye nasjonale tiltak fra og med 16. april 

Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI gjennomfører regjeringen det første trinnet i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april. Her er oversikt over tiltakene som gjelder f.o.m. 16. april.

Se til enhver tid gjeldende nasjonale tiltak her.

 

Her finner du informasjon Sør-Fron kommune la ut på hjemmesiden i mars 2020.

Her finner du informasjon om koronasituasjonen i april 2020.

Her finner du informasjon fra kommunen angående koronaviruset lagt ut i september 2020.

Her finner du informasjon fra kommunen angående koronaviruset lagt ut i august 2020.