Gjeldande koronatiltak i Sør-Fron kommune

Innføring av lokale tiltak og anbefalingar i tillegg til dei nasjonale retningslinene blir fortløpande vurdert av kriseleiinga i Sør-Fron kommune. 

Her finn du gjeldande nasjonale anbefalingar og reglar

Desse lokale tiltaka gjeld nå:

  • Det er framleis begrensa besøksadgang på Sørheim omsorgssenter. Sjå meir informasjon her. 

  • Barnehagane har f.o.m. 11. januar innført redusert opningstid etter ei nøye smittevernmessig vurdering. Avgjerda er tatt med bakgrunn i Covid-19 forskrifta. Opningstid i barnehage er da 07.00-16.00.

    SFO har ikkje redusert opningstida, da det er gjort ei vurdering om at ein klarar å halde SFO smittevernsmessig forsvarleg innafor ordinær opningstid.

 

Forventningar frå kommuneoverlegen

1. Unngå å besøke kvarandre

Mange av smittetilfella i kommunen skuldast smitte i private heimar. Ved å unngå å besøke kvarandre minimerer vi sjansen for nye smitteutbrot. 

2. Ikkje vent med å teste deg!

Alle som merkar at dei får luftvegssymptom må teste seg med ein gong. Nokre av dei som har fått påvist korona har latt vera å teste seg fordi dei trudde det berre var vanleg forkjølelse. Det kan ein ikkje gå utifrå slik situasjonen er nå.

3. Hald éin meters avstand

Å halde ein meters avstand er eitt av dei viktigaste tiltaka for å redusere smitterisiko. Éin meters avstand reduserer risikoen for å bli smitta med 80 %! Til samanlikning reduserer munnbind risikoen med berre 18 %.

4. Ha respekt for karantenen

Dei som blir sett i karantene må respektere karantenereglane. Alle må sitte i 10 dagar uansett, sjølv om ein testar negativt.

Her finner du informasjon Sør-Fron kommune la ut på hjemmesiden i mars 2020.

Her finner du informasjon om koronasituasjonen i april 2020.

Her finner du informasjon fra kommunen angående koronaviruset lagt ut i september 2020.

Her finner du informasjon fra kommunen angående koronaviruset lagt ut i august 2020.

Her finner du informasjon om koronaviruset fra mai måned.

Her finner du informasjon om koronaviruset fra juli måned.

13.45 Informasjon om åpningstid i barnehagen

Onsdag 27.mai kl.16 kom regjeringen med ny pressemelding med informasjon om at vi kan lette på smitteverntiltaka og utvide åpningstida i barnehagene våre.

Ny smittevernveileder blir lagt ut fredag 29.mai. 

Barnehagene trenger litt tid for å sette seg inn i den nye veilederen, og omorganisere seg for lengre åpningstider. Barnehagene fortsetter derfor med nåværende tilbud de første dagene etter pinse. Informasjon om endringer i organisering og åpningstid kommer senest onsdag 3. juni.

Her kan dere lese det regjeringen har informert om til nå