Gjeldande koronatiltak i Sør-Fron kommune

Innføring av lokale tiltak og anbefalingar i tillegg til dei nasjonale retningslinene blir fortløpande vurdert av kriseleiinga i Sør-Fron kommune. 

Lokale tiltak

Det er per nå ingen lokale tiltak i Sør-Fron kommune. 

Kommunestyret i Sør-Fron vedtok torsdag 25.mars påbod om bruk av munnbind i Sør-Fron kommune fra 25.mars til og med 11.april. Påbodet vart ikkje forlenga, og gjeld dermed ikkje lenger. 

Den nasjonale anbefalinga om å bruke munnbind på alle stader der det ikkje er mogleg å halde to meters avstand, gjeld framleis. 

Nasjonale tiltak

I forbindelse med økende vaksinasjon har regjeringen lagt fram en overordnet plan for lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene, og en gradvis gjenåpning av samfunnet. Mer informasjon om dette finner du på regjeringens nettsider:

Plan for gradvis gjenåpning

Se til enhver tid gjeldende nasjonale tiltak her.